Veľa šťastných kilometrov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Veľa šťastných kilometrov

Aký bol predchádzajúci rok v poistení vozidiel? S akými produktmi a novinkami prekvapila Allianz - Slovenská poisťovňa svojich klientov? Na túto tému sme vyspovedali Miroslava Pachera, riaditeľa odboru privátnych klientov Allianz - Slovenská poisťovňa.

* Každá poisťovňa má záujem a snahu oslovovať a získavať klientov v oboch oblastiach poistenia vozidiel - v povinnom zmluvnom poistení, aj v havarijnom poistení. Pristavme sa pri tom prvom z nich - povinnom zmluvnom poistení. Čo nové priniesol rok 2006?

Čitatelia si určite budú pamätať, že ako prvá poisťovňa na Slovensku sme ešte v roku 2005 predstavili nový systém povinného zmluvného poistenia. Jeho podstatou je individuálny prístup zohľadňujúci špecifiká každého motoristu, jeho potreby a technické parametre jeho vozidla. V tomto trende sme pokračovali aj počas uplynulého roka. Zjemnili a zdokonalili sme tvorbu sadzieb klientovi priamo na mieru, pričom naďalej máme v ponuke viaceré varianty poistenia spolu s vernostným programom pre všetkých našich klientov. Obľuba produktov a ohlasy klientov hovoria o tom, že trend, ktorý sme začali, je správny.
Havarijné poistenie patrí tiež k nosným pilierom činnosti poisťovne...
Kvality našich základných havarijných poistení preverila už viacročná prax a skúsenosť tisícok spokojných motoristov. Vďaka jednoduchosti produktov a možnosti ich vzájomnej kombinácie s doplnkovými poisteniami je naša ponuka v tomto poistení komplexná a univerzálna, čím máme vytvorený dostatočný priestor pre oslovovanie všetkých potenciálnych klientov. V rozsahu nami ponúkaného poistného krytia si nájdu to svoje nielen majitelia nových vozidiel, ale aj starších jazdených, skúsení aj menej skúsení vodiči, ako aj tí, ktorí chcú mať okrem auta poistené vlastné zdravie či batožinu.

* Čo môže Allianz - Slovenská poisťovňa ponúknuť klientom navyše, ako bonus?

K obom druhom poistenia ponúkame asistenčné služby v spolupráci so spoločnosťou Elvia Assistance. Pre našich klientov stále platí výhoda, že ak majú u nás uzatvorené povinné zmluvné aj havarijné poistenie, limity asistenčných služieb sa pri zásahu sčítajú. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné záruky asistenčnej služby využiť opakovane. A navyše, asistenčné služby poskytujeme nielen pri nehode vozidla, ale aj pri jeho poruche alebo odcudzení. Práve nedávno nás potešil list jedného z našich spokojných klientov, ktorý sa pri cestovaní ocitol v núdzi a ocenil rýchlu a profesionálnu pomoc asistenčnej služby.

* Skúste vybrať z aktivít Allianz - Slovenskej poisťovne v uplynulom roku niečo, čo považujete za najzaujímavejšie alebo najvýstižnejšie.

Pre nás je dôležitý každý klient, jeho potreby a požiadavky. Našou snahou je, aby sme jeho očakávania naplnili a ponúkli mu taký produkt, ktorý mu bude vyhovovať a služby, s ktorými bude spokojný. Že je naša filozofia správna, potvrdilo na konci roka aj ocenenie Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve, ktorá nás vyhlásila za víťaza v ankete o najlepšiu poisťovňu roka v kategórii Poistenie vozidiel (havarijné a/alebo povinné zmluvné poistenie) za rok 2006. Okrem toho sme boli ocenení aj špeciálnou cenou za najlepšiu likvidáciu.
Aby som však odpovedal na vašu otázku, z môjho pohľadu je to neustále sa zlepšujúci individuálny prístup ku klientom. Mám na mysli stále častejšie využitie alternatívnych komunikačných prostriedkov v styku s klientmi, akými sú napríklad mobilné telefóny alebo internet. Klientom dnes ponúkame možnosť uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie priamo z domu, alebo z kancelárie cez telefón. Ak však klienti uprednostňujú priamu komunikáciu, môžu svoje otázky smerovať prostredníctvom bezplatnej linky Allianz Direct na našich skúsených operátorov. Oba tieto spôsoby sú rýchle, komfortné a užívateľsky príjemné.
Dovoľte mi ešte, aby som na záver zaprial motoristom a čitateľom Nového Auto magazínu v mene Allianz - Slovenskej poisťovne a aj v mene všetkých mojich kolegov a spolupracovníkov v roku 2007 veľa šťastných kilometrov bez nehôd a porúch.

Dátum vydania: 22.01.2007

Zdroj: Auto magazín