Ženy, peniaze a moc | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ženy, peniaze a moc

Po desaťročiach zvyšovania vzdelanosti, rastu príjmov a účasti v pracovnom procese sa očakáva, že do roku 2010 budú mať ženy pod kontrolou 60% bohatstva USA – bezprecedentný míľnik v emancipácii žien. No napriek týmto ekonomickým výdobytkom majú mnohé ženy pocit nedostatočného finančného zabezpečenia a takmer polovica z nich sa obáva, že môžu skončiť na ulici ako bezdomovkyne. Aj toto sú výsledky novej štúdie „Allianz Women, Money and Power Study“ (štúdia Allianz o ženách, peniazoch a moci), v rámci ktorej bolo oslovených 1925 žien a 1258 mužov s cieľom identifikovať ich postoj k peniazom.

Výsledky štúdie sú však zároveň budíčkom pre sektor finančných služieb, ktorý má pred sebou ešte dlhú cestu k poznaniu skutočných požiadaviek žien. Zo štúdie vyplynuli 4 hlavné témy:

Finančná neistota a strach z budúcnosti
Štúdia zistila, že vzťah žien k peniazom je poznačený pocitom finančnej neistoty. Bez ohľadu na to, že ženy sú vzdelanejšie, viac sa podieľajú na finančných rozhodnutiach a kontrolujú viac majetku ako kedykoľvek predtým, väčšina z nich(až 90%) sa necíti dostatočne finančne zabezpečená. Takmer dve tretiny žien uviedlo, že najlepšia vec na peniazoch je pocit bezpečnosti, ktorý im peniaze poskytujú, a nie predstava vecí, ktoré si za ne môžu kúpiť.

Osobnostné typy
Počas štúdie sa vykryštalizovalo 5 rozličných osobnostných typov nazvaných podľa fiktívnych a rozprávkových postáv, ktoré odzrkadľujú postoj žien k peniazom a investovaniu. Najmenšie percento žien tvrdí, že chce, aby sa o nich postaral partner, zatiaľ čo viac ako jedna tretina si myslí, že sú rozumné investorky a môžu sa na seba spoľahnúť.
„Popoluška“ – 8% žien dúfa, že o všetko sa postará ich princ na bielom koni. Popolušky si myslia, že nemajú dostatočné vedomosti, aby mohli ony samé prijímať dôležité finančné rozhodnutia.
„Alica v krajine zázrakov“ – 17% žien je zmätených z množstva finančných alternatív a snaží sa vyhnúť zodpovednosti za finančné rozhodnutia.
„Super žena“ – 18% žien si myslí, že sú schopné vyrovnať sa zo všetkým, čo im príde do cesty. Sú to silné, emancipované ženy s veľkým rozhľadom v otázkach financií a investovania. Je u nich najväčšia pravdepodobnosť, že budú spolupracovať s finančným poradcom.
„Kráska“ (z rozprávky Kráska a zviera) – 23% žien uprednostňuje riešiť veci rovnocenne so svojím partnerom. Krásky sú komunikatívne a spokojne riešia otázky výdavkov v domácnosti.
„Zlatovláska“ (z rozprávky Zlatovláska a tri medvede) – 35% žien si podrobne preštuduje všetky možnosti skôr ako urobí finančné rozhodnutie. Zlatovlásky konajú sebavedomo, analyticky a veľmi dobre poznajú svoju domácu „kasičku“.

On povedal – ona povedala
Keď ide o financie, ženy a muži majú úplne odlišný postoj a vnímanie aj vo vzťahu k opačnému pohlaviu. Napríklad, ženy si o sebe myslia, že nesú väčšiu zodpovednosť a sú preto zavalené väčšími starosťami ako muži. Muži sa zas považujú za analytickejších a otvorenejších rizikám v porovnaní so ženami.

Po čo ženy túžia... vo svete financií
Na základe výsledkov štúdie môžu finanční poradcovia lepšie pochopiť finančné potreby a ciele žien. Pre ženy predstavuje najväčšiu prekážku pri investovaní a sporení nedostatok poznatkov – je to štyrikrát významnejšia prekážka ako nedostatok času. Navyše, ženy chcú mať menej starostí, uprednostňujú menej agresívne, bezpečné a predvídateľné investovaniu, vyhovuje im, ak majú jednoduchý prístup k zrozumiteľným finančným informáciám.

A aké závery vyplývajú zo štúdie pre finančný sektor?
Predovšetkým je potrebné si uvedomiť niekoľko faktov:
- ženy preberajú stále viac kontroly nad svojimi i rodinnými financiami,
- spoločnosť neučí deti o peniazoch, preto by sme sa mali aktívnejšie snažiť, aby deti v školách získali aj finančné vzdelanie,
- aktívnejší postoj k finančnej gramotnosti žien – napríklad väčším množstvom finančných článkov v ženských časopisoch, či už vo forme editorialov alebo aj reklamy, väčší nábor ženských finančných poradcov – u žien je raz taká pravdepodobnosť ako u mužov, že si zvolia ženskú finančnú poradkyňu.

Dátum vydania: 26.10.2006

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook