Komplexné poistenie malých podnikateľov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Komplexné poistenie malých podnikateľov

Allianz – Slovenská poisťovňa v týchto dňoch predstavuje nový poistný produkt Komplexné poistenie malých podnikateľov. Klientom tak ponúka krytie viacerých poistných rizík, ktoré s ich podnikaním úzko súvisia. Podnikatelia si v rámci jednej poistnej zmluvy uzatvárajú až štyri druhy poistenia, a to:

   poistenie budov,
   poistenie hnuteľných vecí,
   poistenie zodpovednosti za škodu,
   a poistenie nákladu.

„Komplexné poistenie malých podnikateľov v Allianz – Slovenskej poisťovni uľahčuje klientom prehľadne sa orientovať v poistení, rýchlo si dohodnúť poistné podmienky a okamžite si uzatvoriť zmluvu. Klientom tak šetríme čas a navyše si nájdu optimálnu ochranu svojho podnikania,“ hovorí Milan Holinďák z Allianz – Slovenskej poisťovne (vedúci referátu metodiky poistenia priemyslu a podnikateľov).

Všetky štyri druhy poistenia si klienti uzatvárajú v troch rôznych moduloch: Basic, Standard a Optimal. Moduly sa od seba líšia tým, čo si klient poisťuje (predmetmi poistenia), hroziacimi rizikami, limitmi vyplácania náhrady za vzniknutú škodu poisťovňou a územnou platnosťou, na ktorú je poistenie uzatvorené. Vyšší modul pre klienta vždy znamená väčší rozsah ochrany proti eventuálnym škodám.

Naviac, Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka podnikateľom ďalšie cenové zvýhodnenie, a to v prípade záujmu o rozšírenie poistného krytia. Jedným z hlavných benefitov (výhod) pre klienta je, že každý druh poistenia si môže uzatvoriť v module, ktorý zohľadňuje jeho najčastejšie požiadavky.

Dátum vydania: 20.09.2006

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook