Allianz, Orange, Mercedes... | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz, Orange, Mercedes...

Čo majú tieto značky spoločné?

Už po tretíkrát sa k vám dostáva projekt Stratégií v podobe exkluzívnej ročenky TOP 100 zadávateľov a značiek. Aktuálna ročenka je v tomto roku obohatená o výsledky exkluzívneho prieskumu reklamnej agentúry MUW Saatchi & Saatchi, ktorý realizovala v spolupráci s GM Consulting. Ten odhaľuje, ktoré značky na Slovensku možno označiť ako Lovemarks. A to je zároveň aj odpoveď na otázku, čo majú spoločné práve v titulku spomínané značky. Výsledky sú naozaj zaujímavé. Prečítajte si ich... Tie značky, ktoré patria medzi Lovemarks na Slovensku a figurujú v ročenke, sme označili špeciálnym symbolom.
V tohtoročnom vydaní ročenky sa opäť opierame o rebríček zadávateľov, zostavený na základe nezávislého monitoringu prieskumnej agentúry TNS SK, ktorá pracuje s cenníkovými cenami. V rámci ročenky prinášame najdôležitejšie informácie o najväčších zadávateľoch reklamy na Slovensku, zorientujeme vás v ich manažmente, značkách, nových produktoch či agentúrach, ktoré pre zadávateľov pracujú. V prílohe sa tiež dozviete, ktorí zadávatelia v rámci rebríčka vykázali medziročný nárast, či pokles výdavkov na reklamu, ako svoje výdavky prerozdelili medzi nadlinkové a podlinkové aktivity, a ktoré komunikačné kampane považujú za najdôležitejšie pre ich produkty a značky.
Nedá mi nespomenúť, že pri získavaní informácií od zadávateľov bolo naozaj zaujímavé sledovať, akú úroveň má ich komunikácia s médiami, do akej miery sú ochotní zverejňovať požadované informácie... A to sa týka ako firiem z konca rebríčka, tak zadávateľov na popredných priečkach.
Ročenka je praktickým pomocníkom pre všetkých marketérov, pracovníkov reklamných a mediálnych agentúr či mediá, ako aj pre širšiu odbornú verejnosť.

Dátum vydania: 27.07.2006

Zdroj: Stratégie