Asistencia na cestách | Allianz - Slovenská poisťovňa

Asistencia na cestách

Allianz - Slovenská poisťovňa poskytuje svojim klientom kvalitné asistenčné služby, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistenia motorových vozidiel.

O ich rozsahu a spôsobe poskytovania hovoríme s Miroslavom Pacherom, riaditeľom odboru privátnych klientov.

* V čom spočíva význam asistenčných služieb?

Asistenčné služby sú spoľahlivým a pohotovým partnerom pre motoristov na cestách doma i v zahraničí. Problémy na cestách prichádzajú neplánovane. Často môžu mať nepríjemné dôsledky. Či ide o dopravnú nehodu alebo je vozidlo nepojazdné z dôvodu poruchy, či je klient blízko svojho domova alebo v zahraničí, asistenčné služby sú zárukou okamžitej pomoci a riešenia vzniknutých problémov 24 hodín denne a 7 dní v týždni počas celého roka.

* Kto zabezpečuje tento nepretržitý servis pre vašich klientov?

Tieto asistenčné služby poskytuje spoločnosť Elvia Assistance a sú dôležitým benefitom našich produktov tak v havarijnom, ako aj v povinnom zmluvnom poistení.

* Podmienkou využívania asistenčných služieb je teda uzatvorené povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie?

Presne tak. Našim klientom, ktorí si uzatvoria havarijné poistenie, sú asistenčné služby poskytované automaticky pre dvojstopové vozidlá, osobné alebo nákladné motorové vozidlá s hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg. V povinnom zmluvnom poistení majú klienti možnosť dojednať si asistenčné služby za poplatok 99 korún v moduloch Basic a Standard, v module Optimal ich poskytujeme automaticky zdarma. Ak má klient dojednané asistenčné služby v našej spoločnosti súbežne v rámci oboch uvedených poistení - teda havarijnom i povinnom zmluvnom poistení-v prípade ich využitia sa limity služieb zrátajú.

* Ktoré služby sú súčasťou asistenčných služieb?

Asistenčná pomoc zahŕňa široké spektrum služieb, ktoré pomôžu našim klientom - motoristom uľahčiť zložité situácie na cestách doma i v cudzine. Ako príklad uvediem príchod cestnej služby, odtiahnutie vozidla, ubytovanie cestujúcich v prípade nehody, poruchy alebo odcudzenia vozidla, alebo úhradu nákladov na cestu do miesta bydliska. Elvia Assistance sa môže v prípade nutnosti postarať tiež o uschovanie nepojazdného vozidla, zabezpečenie náhradných dielov, poskytnutie finančnej zálohy či náhradného vodiča na cestu domov. V prípade, ak je motorové vozidlo neopraviteľné, zabezpečí jeho zošrotovanie a podobne.

* Klienti však údajne môžu využit aj ďalšie výhody nad rámec týchto služieb...

Navyše, nad rámec týchto služieb, majú klienti možnosť využiť aj zľavy u vybraných partnerov pri nákupe pneumatík, pri opravách motorového vozidla, pri zapožičaní náhradného vozidla a ďalších službách, ktoré motoristi určite ocenia. Zoznam týchto zmluvných partnerov je uverejnený v našej brožúrke Služby na každý deň.

* Azda bude užitočné vysvetliť, ako prebieha komunikácia s asistenčnou službou...

Klient po nehode alebo poruche vozidla zavolá na telefónne číslo +421-2-5293 3112. Operátor na základe informácií od klienta získa potrebné údaje o situácii, mieste nehody či mieste, kde sa nachádza nepojazdné vozidlo, a rozsahu požadovanej pomoci. Po vyhodnotení situácie operátor navrhne klientovi riešenie a spoločne sa dohodnú na ďalšom postupe. Napríklad na odtiahnutí vozidla, jeho oprave, uskladnení, ubytovaní cestujúcich atď, pričom zostáva neustále s klientom v kontakte.

* Čo to v praxi znamená?

Operátor po celý čas koordinuje a monitoruje situáciu, až kým si nieje istý, že klient nepotrebuje ďalšiu pomoc. S klientom komunikuje v slovenskom jazyku, preto motoristi ocenia význam asistenčných služieb predovšetkým v zahraničí.

* Spomíname zahraničie. V ktorých krajinách je teda možné využívať asistenčné služby?

Motoristi môžu asistenčné služby využívať tak na cestách po Slovenskej republike, ako aj vo všetkých ostatných krajinách Európy, vrátane európskej časti Turecka a pobaltských štátov, s výnimkou Moldavska, Ukrajiny a Bieloruska. * 

Ďalšie informácie o poistení vozidiel získate aj na stránke ww.allianzsp.sk, na bezplatnej infolinke 0800 122 222 denne od 7. do 21. h alebo v ktorejkoľvek pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne či prostredníctvom obchodných zástupcov.

Dátum vydania: 25.07.2006

Zdroj: Auto magazín