Nakúp, predaj, podrž | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nakúp, predaj, podrž

Investičné tipy z praxe

Na otázku, čo kúpiť, čo predať a čo podržať, odpovedal Ján Valko, vedúci oddelenia obchodovania, Allianz - Slovenská poisťovňa. Charakteristickým znakom nasledujúcich investičných odporúčaní je, že sú urobené na báze konzervatívneho prístupu k realizácii investícií, pre lokálneho investora a s dôrazom na investície v eurozóne. Ide o vytypovanie niektorých investičných príležitostí predovšetkým zo strednodobého a z dlhodobého hľadiska.

Kúpiť

Po niekoľkomesačnom výpredaji na akciových trhoch by bolo možno zaujímavé sa pozrieť na susednú pražskú burzu.
Posledný týždeň naznačuje, že trh by sa mohol začať korigovať. Pri týchto úrovniach cien niektoré cenné papiere začali byť opäť zaujímavou investičnou príležitosťou. Možno tradične najzaujímavejším titulom by mohol byť ČEZ, ktorý fundamentálne nemá dôvod oslabovať sa a zo strednodobého až z dlhodobého hľadiska sa dá očakávať jeho rast. Rovnako zaujímavými titulmi pražskej burzy môžu byť napr. aj Český Telecom, Philip Morris ČR, Unipetrol alebo Zentiva.

Predať

V segmente fixed income môže byť zaujímavou investičnou stratégiou v regióne strednej a východnej Európy okrem tradične zaujímavých investícii v Poľsku a v Maďarsku aj investovanie na domácom slovenskom trhu, kde sa v závislosti od výsledku parlamentných volieb a pokračujúcich rokovaní o zostavení novej ľavicovo orientovanej vlády, ktorá by mohla akcelerovať mierne zvýšenie korunových úrokových sadzieb, na ktoré už na Slovensku dávnejšie existuje fundamentálna podpora rovnako, ako aj podpora vplyvu možného zvyšovania úrokových sadzieb v eurozóne.
Okrem lokálnych investičných stratégií z dlhodobého hľadiska stojí za zváženie výmena pozícií z USD do EUR.

Podržať

Do momentu definitívneho zostavenia novej slovenskej vlády a vyjadrenia jej podpory parlamentom je pre konzervatívneho investora optimálnou stratégiou nehýbať s korunovými pozíciami. V stredu (21. 6. 2006) sme na trhu boli svedkami intervencie NBS, ktorá chránila korunu proti prudkému pádu (intervencia pri 38,500 EUR/SKK). Následne po zostavení novej vlády a definovaní jej priorít v ekonomickej oblasti bude jasnejšie, ako sa postupne vyvinie smer koruny, pričom sa dá predpokladať, že sa NBS bude snažiť o udržanie stabilne sa vyvíjajúcej meny bez prudkých výkyvov, pri ľavicovej vláde sa dá očakávať jej mierne prechodné oslabenie...
Dá sa ešte vôbec zarobiť na investícii v korunovom dlhopisovom fonde? Ako budú na tom americké akcie? Podobné otázky kladieme viacerým odborníkom naraz. Tento mesiac na otázku, čo kúpiť, predať alebo čo podržať, odpovedali odborníci zo spoločností: UniBanka, KD Investments, Investičná a Dôchodková, správ. spol., Across Investment Services, ČSOB a AM Slovenskej sporiteľne. Investičné odporúčania sú pre investora, ktorý má v súčasnosti voľné finančné prostriedky, alebo pre takého investora, ktorý už má zainvestované v jednom z uvedených trhových segmentov. Rovnaká otázka bude odborníkom položená aj na budúci mesiac.

Praktické využitie odporúčaní

Ako využiť investičné rady od profesionálov? Priamo na svetových akciových trhoch. Internetová stránka www.investicnyguru.sk ponúka všetkým záujemcom možnosť zhodnotiť virtuálny milión. Snahou je čo najviac priblížiť hru reálnemu investovaniu, simulátor čerpá zo skutočných kurzov. Cieľ hry je jednoduchý - čo najviac zhodnotiť štartovací milión. Výhercovia: Zuzana Beňová zo Žiliny (+6,79 % za mesiac), Katarína Švidroňová z Nižného Sliača (+6,79 % za mesiac) a Vladimír Ondrejčík z Bratislavy (+5,67 % za mesiac).

Upozornenie

Informácie a názory v tomto článku nie sú ponukou ani výzvou na nákup alebo predaj ktoréhokoľvek finančného produktu. Strany spolupracujúce na článku nezodpovedajú za prípadné finančné straty vzniknuté z dôvodu nesprávneho použitia informácií. S každou investíciou je spojené riziko a výnosy dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Dátum vydania: 10.07.2006

Zdroj: Investor