MOJE KONTO: Výhodné zhodnotenie vkladu a poistenie v jednom | Allianz - Slovenská poisťovňa

MOJE KONTO: Výhodné zhodnotenie vkladu a poistenie v jednom

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. ponúka nové vkladové životné poistenie Moje konto - s garantovaným úrokom a bonusom za životné poistenie až vo výške 3 percent. Moje Konto si klienti môžu uzatvoriť so začiatkom poistenia od 1. júla 2006.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. ponúka nové vkladové životné poistenie Moje konto - s garantovaným úrokom a bonusom za životné poistenie až vo výške 3 percent. Moje Konto si klienti môžu uzatvoriť so začiatkom poistenia od 1. júla 2006.

Moje Konto je vkladové životné poistenie, ktoré v sebe spája výhody garantovaného úročenia jednorázového vkladu a poistenia pre prípad dožitia alebo úmrtia. Tento inovatívny produkt je možné dojednať už päť mesiacov pred začiatkom poistenia a tiež ho použiť ako „účet“, z ktorého je možné platiť iné poistenia.

Poistenie sa dojednáva na dobu určitú a končí uplynutím dohodnutej poistnej doby, prípadne smrťou klienta. Zdravotný stav pri tomto druhu poistenia poisťovňa neskúma. Klient môže požiadať aj o prevod poistného plnenia do vkladového poistenia z akejkoľvek poistnej udalosti. Minimálna výška jednorázového poistného je 15 000 Sk. Klient môže kedykoľvek počas poistnej doby vybrať peniaze formou čiastočného odkupu, minimálne v hodnote 5 000 Sk. Taktiež môže klient kedykoľvek počas poistnej doby zaplatiť mimoriadne poistné vo výške minimálne 5 000 Sk. V produkte Moje Konto je zahrnuté aj poistenie úmrtia z akýchkoľvek príčin a úrazové poistenie pre prípad smrti.

Hodnota poistenia je zhodnocovaná ročným garantovaným úrokom, v závislosti od aktuálnej hodnoty poistenia počas kalendárneho štvrťroka. V prípade, že si klient dojedná v Allianz – Slovenskej poisťovni nové bežne platené životné poistenie, získa ku garantovanému výnosu bonus vo výške 0,5 % ročne (platí pre rok 2006).

Pokiaľ sa rozhodnete, čo s peniazmi urobíte, zaparkujte ich u nás!

Prečo si uzatvoriť Moje Konto?
- z poistenia je možné platiť poistné na iné poistenia,
- je možné dojednať už päť mesiacov pred začiatkom poistenia,
- zaujímavý garantovaný úrok do výšky 3 percent,
- v poistení je zahrnuté krytie rizika, čo je ďalšou výhodou oproti zhodnoteniu v bankách

Dátum vydania: 30.06.2006

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook