Allianz už má akcie PDS | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz už má akcie PDS

Allianz - Slovenská poisťovňa (A-SP) v pondelok získala akcie Prvej dôchodkovej sporiteľne (PDS). Prevod akcií, ktoré kúpila od Prvej stavebnej sporiteľne, slovenskej jednotky na trhu stavebného sporenia, sa uskutočnil po predchádzajúcom súhlase Úradu pre finančný trh. A-SP plánuje zlúčenie svojej dcérskej spoločnosti Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s Prvou dôchodkovou sporiteľňou (PDS) v priebehu niekoľkých týždňov, uvádza sa v tlačovej správe A-SP. Zlúčením Allianz - Slovenskej DSS a PDS vznikne podľa trhového podielu najväčšia spoločnosť na slovenskom trhu starobného dôchodkového sporenia.

Dátum vydania: 11.01.2006

Zdroj: Hospodárske noviny