Tím odborníkov z Allianz - Slovenskej DSS sa postará o váš dôchodok | Allianz - Slovenská poisťovňa

Tím odborníkov z Allianz - Slovenskej DSS sa postará o váš dôchodok

Allianz - Slovenská DSS k 31. 12. 2005 spravovala v rastovom, vyváženom a konzervatívnom fonde takmer 2,4 mld. Sk. Patrí medzi najsilnejších hráčov na trhu a bude súčasťou siete prvej európskej spoločnosti Allianz SE, ktorá má v regióne strednej Európy vyše 2 miliónov klientov. Vďaka tomu čerpá a aplikuje na Slovensku skúsenosti získané z viac ako 70 krajín sveta, ktoré sú dostatočnou zárukou budúceho dôchodku.

Čo vám ponúka:

Garant konzervatívny dôchodkový fond

V majetku dôchodkového fondu sa nachádzajú konzervatívne dlhopisové a peňažné investície. Sporenie v tomto dôchodkovom fonde môže priniesť menší výnos ako sporenie vo vyváženom dôchodkovom fonde alebo v rastovom dôchodkovom fonde, zároveň však takéto sporenie so sebou nesie najmenšie riziko.

Optimtal vyvážený dôchodkový fond

Majetok dôchodkového fondu tvoria akciové, dlhopisové a peňažné investície spolu s obchodmi na obmedzenie menového rizika. Sporenie v tomto fonde môže priniesť vyšší výnos v porovnaní s konzervatívnym dôchodkovým fondom, avšak zároveň takéto sporenie so sebou nesie väčšie riziko.

Progres rastový dôchodkový fond

Aj majetok rastového dôchodkového fondu tvoria akciové, dlhopisové a peňažné investície spolu s obchodmi na obmedzenie menového rizika. Sporenie v tomto fonde môže priniesť vyšší výnos v porovnaní s konzervatívnym alebo vyváženým dôchodkovým fondom, avšak zároveň takéto sporenie so sebou nesie vyššiu mieru rizika, pretože podiel akciových investícií v jeho majetku je vyšší ako v majetku vyváženého dôchodkového fondu.

* Zavolajte na infolinku Allianz - Slovenskej DSS 0800 111 555 a odpovedia vám odborníci

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Dátum vydania: 10.01.2006

Zdroj: Hospodárske noviny