Allianz - SP darovala 170 tisíc Sk na detskú onkológiu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - SP darovala 170 tisíc Sk na detskú onkológiu

Zamestnanci Allianz - Slovenskej poisťovne počas vianočných sviatkov spoločne vyzbierali 170 tisíc slovenských korún, ktoré v piatok 13. januára odovzdali zástupcom Združenia na pomoc detskej onkológii pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave (DFNsP). Predsedníčka združenia MUDr. Daniela Sejnová prevzala finančný dar z rúk Stefana Markschiesa, viceprezidenta pre životné poistenie Allianz - Slovenskej poisťovne. "Peniaze využijeme na zakúpenie životne dôležitých liekov a špeciálneho zdravotného materiálu, ktoré pomôžu našim deťom pri liečbe zákernej choroby. Chceli by sme poďakovať všetkým zamestnancom Allianz - Slovenskej poisťovne za ich prejavenú dobrú vôľu a pomoc. Veľmi si to vážim," povedala Sejnová.
Zamestnanci Allianz - Slovenskej poisťovne mali možnosť odviesť ľubovoľnú sumu peňazí zo svojej koncoročnej výplaty a tým prispeli k zozbieraniu výslednej sumy. "Sme veľmi radi, že sa nám podarilo pomôcť tým, ktorí to skutočne potrebujú. Dúfame, že aj vďaka našej pomoci mnohé z týchto detí sa skôr vrátia domov a budú sa tešiť zo života. Je to určite prianie nielen samotných detí, rodičov a lekárov, ale aj naše," uviedla Eva Štefániková, viceprezidentka Allianz - Slovenskej poisťovne.
Každý môže prispieť
Na Slovensku vzniká každý rok 180 až 190 nových nádorových ochorení u detí do 15 rokov a 70 až 80 vo veku 15 až 19 rokov. V porovnaní s inými ochoreniami detského veku je ich výskyt zriedkavý, ale napriek tomu sú druhou najčastejšou príčinou úmrtia u detí. V ostatných rokoch sa však výsledky liečby významne zlepšili. V detských onkologických centrách sa v súčasnosti vylieči viac než 70 percent detí, u ostatných sa významne predĺži a uľahčí život.
V snahe pohotovo riešiť finančné problémy pri nákupe drahých liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a prístrojov, ako aj vytvorenie čo najprijateľnejších podmienok na detskom onkologickom oddelení, vzniklo na podnet pracovníkov detskej onkológie Združenie na pomoc detskej onkológii.
Združenie je humanitárnou, nezárobkovou a neziskovou organizáciou, ktorá získava finančné prostriedky a vecné dary na pomoc detskej onkologickej kliniky pri záchrane života detí s onkologickými chorobami. Činnosť združenia vychádza zo zásad Charty práv dieťaťa a Deklarácie práv človeka, prijatými OSN, zo spravodlivých zákonov každej spoločnosti bez politických, rasových, jazykových či duchovných rozdielov.
Podporiť Združenie na pomoc detskej onkológii pri DFNsP môže každý poukázaním finančných prostriedkov na číslo účtu 0011481225/0900.

Dátum vydania: 16.01.2006

Zdroj: finance.sk