Allianz - SP eviduje už 10 314 zimných poistných udalostí | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - SP eviduje už 10 314 zimných poistných udalostí

Allianz - Slovenská poisťovňa do dnešného dňa zaevidovala 10 314 nahlásených poistných udalostí, z toho 3 190 už vyplatila. Najvyšší počet poistných udalostí (PU) zaznamenala v havarijnom poistení, a to 5 495 a 4 819 v povinnom zmluvnom poistení (PZP). V havarijnom poistení Allianz - SP vyplatila už sumu 38 miliónov korún a v PZP 20 miliónov korún.
Najvyššiu škodu poisťovňa zaznamenala v havarijnom poistení vo výške 2 miliónov slovenských korún. Pri povinnom zmluvnom poistení najvyššia spôsobená škoda dosiahla výšku takmer 456 tisíc slovenských korún. V oboch prípadoch bola škoda zapríčinená stretom automobilu s iným vozidlom. Najčastejšie škody vznikali na pozemných komunikáciách, ktoré zapríčinili motoristi svojou nepozornosťou a neprimeranou jazdou. Medzi najrizikovejšie faktory vplývajúce na vznik škôd pri havarijnom poistení patria: náraz poisteného vozidla do iného stojaceho predmetu, náraz iného vozidla do poisteného vozidla a stret poisteného vozidla s iným pohybujúcim sa predmetom alebo osobou. Pri PZP najviac škôd vzniklo stretom poistného vozidla s iným vozidlom, nárazom poisteného vozidla do iného stojaceho vozidla a stret poisteného vozidla s iným pohybujúcim sa predmetom alebo osobou.
Allianz - Slovenská poisťovňa zaznamenala najviac nahlásených poistných udalostí 22. decembra 2005 - 209 v havarijnom poistení a z PZP 16. decembra 2005 - 219 poistných udalostí. V roku 2005 bol najrizikovejším dňom 4. marec, kedy klienti poisťovne nahlásili 323 poistných udalostí v havarijnom poistení a v rovnaký deň motoristi nahlásili aj najvyšší počet poistných udalostí v PZP - 300. V priemere počas roku 2005 klienti denne nahlásili 151 poistných udalostí v havarijnom poistení a 122 v PZP.
Klienti poisťovne vďaka najväčšiemu call centru na Slovensku spomedzi poisťovní môžu využívať jednoduché a rýchle nahlasovanie poistných udalostí prostredníctvom infolinky 0800 122 222. Aj vďaka tomu až 61 percent poistných udalostí je v Allianz - Slovenskej poisťovni zlikvidovaných do 20 dní od nahlásenia škody.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. je na vybavovanie poistných udalostí vzniknutých vplyvom nepriaznivého počasia kvalitne pripravená. Dokáže rýchlo reagovať a zabezpečiť plynulé vybavovanie poistných udalostí svojich klientov.
Postup pri likvidácii poistnej udalosti:
Pre rýchlu likvidáciu poistných udalostí Allianz - Slovenská poisťovňa vytvorila tzv. Call centrum a Centrum hlásenia škôd, ktoré slúžia na poskytovanie komplexných služieb zákazníkom. Od získavania všeobecných informácií cez hlásenie škodových udalostí, sprostredkovanie obhliadok až po informovanie o postupe pri likvidácii konkrétnych poistných udalostí. Takéto Centrum hlásenia škôd je klientom k dispozícii na každej pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne. Informácie môžete tiež získať na bezplatnom čísle 0800 12 22 22.
Poisťovne môžu pri likvidácii poistných udalostí postupovať len na základe zdokumentovanej príčiny a rozsahu poškodenia. To neznamená, že poškodení nemajú začať s prácami na ich odstraňovaní. Podstatné je zachovať poškodené veci k dispozícii a zároveň vedieť preukázať rozsah poškodenia. Pri povinnom zmluvnom a havarijnom poistení poisťovňa odporúča vždy volať políciu, ktorá nehodu zdokumentuje.

Dátum vydania: 25.01.2006

Zdroj: finance.sk