Allianz - Slovenská DSS sa zlúči s PDS | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská DSS sa zlúči s PDS

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., získala akcie Prvej dôchodkovej sporiteľne, a. s. Prevod akcií, ktoré získala kúpou od Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., sa uskutočnil po predchádzajúcom súhlase Úradu pre finančný trh. Allianz - Slovenská poisťovňa plánuje zlúčenie svojej dcérskej spoločnosti Allianz - Slovenskej DSS s Prvou dôchodkovou sporiteľňou v priebehu niekoľkých týždňov.

Dátum vydania: 25.01.2006

Zdroj: Stratégie