Riadne valné zhromaždenie spoločnosti | Allianz - Slovenská poisťovňa

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. dnes prerokovalo Výročnú správu Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s. (ASP) za rok 2005 a správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2005. Akcionári tiež schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku Allianz - SP.

Riadne valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie zisku Allianz – Slovenskej poisťovne za uplynulý rok vo výške 1 171 mil. Sk, z čoho 117 mil. Sk bude odvedených do zákonného rezervného fondu, 1 023 mil. Sk bude zaúčtovaných ako nerozdelený zisk a zvyšok sa prevedie do sociálneho fondu a fondu sociálnych potrieb. Na rokovaní odznela informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti, pričom sa predpokladá uzavrieť rok 2006 so ziskom.

Novým členom dozornej rady Allianz – Slovenskej poisťovne sa stal Jonathan Simon Woollett, ktorý nahradil Kurta Geigera.

Na dnešnom valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári, ktorí disponujú 585 378 498 hlasmi, čo predstavuje 99,75 % základného imania spoločnosti.

Dátum vydania: 15.06.2006

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook