Allianz SP eviduje takmer 1000 škôd spôsobených ťarchou snehu a námrazou | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz SP eviduje takmer 1000 škôd spôsobených ťarchou snehu a námrazou

Allianz Slovenská poisťovňa (A-SP), a.s., počas tohtoročnej zimy doteraz zaevidovala presne 982 nahlásených poistných udalostí, ktoré boli spôsobené vplyvom veľkého množstva snehu v kombinácii so silnými mrazmi.
Ako informovala hovorkyňa poisťovne Lucia Muthová, z celkového počtu nahlásených poistných udalostí už takmer 300 bolo vyplatených. Najvyšší počet sa týkal poškodenia striech rodinných domov a starších budov a poškodenia motorových vozidiel. Do dnešného dňa náklady na poistné plnenia spolu s rezervami prestavujú približne 10,4 milióna Sk. A - SP počas tohtoročnej zimy zatiaľ nezaznamenala v tejto súvislosti škody na zdraví.
Riziko ťarchy snehu môže zasiahnuť aj motoristov. Okrem toho, že by mali za každých okolností prispôsobiť svoju jazdu stavu vozovky, mali by sa uistiť, že vozidlá parkujú na bezpečnom mieste. "Stále častejšie zaznamenávame prípady, kedy sú vozidlá poškodené zosuvom veľkej snehovej masy zo strechy budovy na karosérie
motorových vozidiel", uviedla riaditeľka odboru likvidácie poistných udalostí v neživotnom poistení Anna Gajdárová. Podľa zákona je každý vlastník nehnuteľnosti zodpovedný za škodu vyplývajúcu z tohto vlastníctva. A SP ponúka spolu s poistením budov aj možnosť pripoistiť si zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva budovy. isz pop

Dátum vydania: 06.02.2006

Zdroj: Tasr