Allianz-Slovenská poisťovňa zahrnula do cestovného poistenia aj riziko terorizmu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz-Slovenská poisťovňa zahrnula do cestovného poistenia aj riziko terorizmu

Vzhľadom na súčasný vývoj vo svete rozšírila Allianz-Slovenská poisťovňa cestovné poistenie o krytie liečebných nákladov vzniknutých v dôsledku teroristického činu. Reagovala tak na udalosti, ako boli napr. výbuchy v londýnskom metre či v španielskom Madride, kam bežne cestujú aj jej klienti. Ako ďalej na dnešnom stretnutí s novinármi uviedla vedúca oddelenia privátneho a cestovného poistenia Katarína Janáková, poisťovňa kryje v takomto prípade škody až do výšky 1,5 milióna Sk. Výnimku v krytí rizika terorizmu tvoria štáty, ktoré sú oficiálne vyhlásené za rizikové. "Ak sa stane, že počas pobytu klienta v zahraničí vyhlásia danú krajinu za rizikovú, mal by sa urýchlene vrátiť domov. Situácie, ktoré môžu nastať, sú uvedené v poistných podmienkach," spresnila pre TASR.
Cestovné poistenie podľa Janákovej nestráca svoj význam ani po vstupe SR do Európskej únie (EÚ). Je skôr dôležitým doplnkom poistenia cez zdravotnú poisťovňu, ktoré je užitočné najmä v prípade, keď niekto dlhšie pracuje v zahraničí. Vtedy potrebuje absolvovať napr. preventívne lekárske prehliadky, ktoré sú inak finančne náročné. Na druhej strane zase poistenie cez zdravotnú poisťovňu nepokrýva všetky alebo tie isté riziká ako komerčné cestovné poistenie. "Nepokrýva napríklad repatriáciu do SR, čo je finančne nákladná záležitosť," vysvetlila Janáková. Najvyššia poistná udalosť hradená z cestovného poistenia dosiahla výšku 11 miliónov Sk. Cestovné poistenie možno uzatvoriť aj v zastúpení, teda druhou osobou, a to vtedy, keď sa klient nachádza mimo územia SR. Možno ho však uzatvoriť aj s okamžitou platnosťou, a to vtedy, keď sa klient rozhodne na poslednú chvíľu cestovať do zahraničia.
Ešte pred začiatkom letnej turistickej sezóny by chcela poisťovňa zaviesť možnosť uzatvoriť cestovné poistenie cez internet.

Dátum vydania: 09.02.2006

Zdroj: Tasr