Allianz-SP stále prvá medzi poisťovňami | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz-SP stále prvá medzi poisťovňami

Spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa (SP) dosiahla v minulom roku objem predpísaného poistného vo výške 18,85 miliardy korún. S 35,7-percentným trhovým podielom sa tak dostala na čelo 27 poisťovní na Slovensku. Za ňou nasledujú spoločnosti Kooperativa s 21,13 percenta a Amslico AIG Life s podielom 6,59 percenta. Päťku najsilnejších poisťovní uzatvára Česká poisťovňa-Slovensko (6,04 percenta) a ING Životná poisťovňa (4,57 percenta). Tieto výsledky vyplývajú zo štatistiky Slovenskej asociácie poisťovní (SAP). Na celkovom objeme neživotného poistenia z predpísaného poistného 30,7 miliardy korún sa Allianz-SP podieľala 42,7 percenta a Kooperativa 25,8 percenta. V oblasti životného poistenia z predpísaného poistného si prvenstvo udržala spoločnosť Allianz-SP s 26 percentami. Za ňou nasleduje poisťovňa Amslico AIG Life, ktorá sa na celkovom objeme 22 miliárd korún podieľala 15,37 percenta. Allianz-SP vytvorila v roku 2005 aj najvyšší objem novej produkcie v hodnote 5,7 miliardy korún.

Dátum vydania: 10.02.2006

Zdroj: Hospodárske noviny