Zlúčenie v záujme kvality služieb | Allianz - Slovenská poisťovňa

Zlúčenie v záujme kvality služieb

Allianz - Slovenská poisťovňa nedávno získala akcie Prvej dôchodkovej sporiteľne. Prevod akcií, ktoré získala kúpou od Prvej stavebnej sporiteľne, slovenskej jednotky na trhu stavebného sporenia, sa uskutočnil po predchádzajúcom súhlase Úradu pre finančný trh. Allianz - Slovenská poisťovňa plánuje zlúčenie svojej dcérskej spoločnosti Allianz - Slovenskej DSS s Prvou dôchodkovou sporiteľňou v priebehu niekoľkých týždňov. Klientom PDS prinesie zlúčenie množstvo benefitov. Transakciou sa dostávajú pod krídla renomovanej medzinárodnej spoločnosti, ktorá už niekoľko desiatok rokov úspešne pôsobí v oblasti finančníctva a môže teda zabezpečiť kontinuálne pokračovanie vysokej kvality služieb a zhodnocovania peňazí klientov starobného dôchodkového sporenia. Pre klientov PDS táto zmena neprináša žiadne povinnosti ani finančné náklady.

Dátum vydania: 14.02.2006

Zdroj: Nový Život Turca