AUTOOPRAVÁR ROKA 2006 | Allianz - Slovenská poisťovňa

AUTOOPRAVÁR ROKA 2006

AUTOOPRAVÁR ROKA 2006

Do súťaže Autoopravár roka 2006 možno prihlásiť pracovníkov rôznych povolaní: automechanikov, autoclektrikárov, autoklampiarov, autolakovníkov, pracovníkov pneuservisu, ale, samozrejme, aj majstrov a prijímacích technikov.
Nomináciu môže poslať vedúci alebo majiteľ opravovne, pochopiteľne, za spo: luúčasti pracovníkov navrhnutého kandí; dáta na titul. Stačí pripojiť vecné a pravdivé zdôvodnenie a poslať do 30. augusta j 2006 na adresu redakcie, ktorá vyhodnotí všetky poslané návrhy a určí víťazov. Ocenenia najlepším budú slávnostne i odovzdané za účasti významných osobností spoločenského života, "autobrandže" a novinárov pri príležitosti medzinárodnej výstavy Autosalón 2006 v Nitre.

AUTOSERVIS ROKA 2006
Auto magazín
a Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. vyhlasujú nový ročný súťaží

AUTOOPRAVÁR ROKA 2006

Propozície
Celoštátna súťaž Autoservis roka 2006 si kladie za cieľ maximálne spropagovať í a oceniť autoservisy a ich manažmenty, ktoré v danom roku najviac prispeli k pozdvihnutiu úrovne kvality v tomto odbore služieb.
Prihlášku do súťaže môže podať každý autoservis v Slovenskej republike. Stačí vecné a pravdivé zdôvodnenie a poslať ju do 30. augusta 2006 na adresu redakcie. Odborná komisia vyhodnotí poslané návrhy a určí poradie. Vybraným autoservisom, resp. ich majiteľom (vedúcim), budú ocenenia slávnostne odovzdané za účasti významných osobností spoločenského života pri príležitosti medzinárodného Autosalónu 2006 v Nitre. Ocenené autoservisy získajú právo využívať úspech v celoštátnej súťaži na vlastné reklamné účely, môžu takto označiť objekt autoservisu, uvádzať ocenenie na firemných ; papieroch a pri dálších aktivitách.

Dátum vydania: 24.05.2006

Zdroj: Auto magazín