Pýtame sa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Pýtame sa

V súvislosti s čoraz častejšími teroristickými útokmi majú mnohí - predovšetkým však tí, ktorí často cestujú, podnikatelia, obchodní zástupcovia, ale aj bežní dovolenkári - obavu, či ich poistenie kryje aj riziko prípadného útoku a jeho následky.

Odpovedá Lucia Muthová, hovorkyňa Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Cestovné poistenie z Allianz - Slovenskej poisťovne kryje aj liečebné náklady vzniknuté teroristickým činom. Allianz - Slovenská poisťovňa zareaguje na udalosti, ktoré sa odohrávajú na miestach, kde bežne cestujú aj jej klienti. Škody kryje poisťovňa až do výšky 1 a pol milióna slovenských korún. Výnimku v krytí rizika terorizmu tvoria štáty, ktoré sú oficiálne vyhlásené za rizikové. V životnom a úrazovom poistení, dojednanom v Allianz - Slovenskej poisťovni, sú kryté aj poistné udalosti vzniknuté následkom teroristického činu. V prípade, ak si klienti dojednávajú tieto druhy poistenia, nie je potrebné, aby sa dodatočne pripoisťovali proti takémuto riziku, prípadné poistné plnenie sa im poskytne v dohodnutej výške v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami.

Dátum vydania: 01.06.2006

Zdroj: Eurobiznis