Poistenie proti terorizmu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie proti terorizmu

Nové cestovné poistenie Allianz - Slovenskej poisťovne prvýkrát na našom trhu pokrýva aj škody v dôsledku teroristického činu až do výšky 1,5 mil. Sk, neplatí však v štátoch oficiálne označených ako rizikové. Ďalšie zložky poistenia sa týkajú bežných rizík vrátane neobmedzeného krytia liečebných nákladov. Novinkou je krytie nákladov na obstaranie alebo opravu dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok poškodených alebo zničených v dôsledku úrazu, dopravnej nehody alebo živelnej pohromy. Ďalšou novinkou je poistenie osôb dlhodobo pracujúcich v zahraničí. Doteraz najvyššia úhrada z cestovného poistenia dosiahla výšku 11 mil. Sk klientovi, ktorý za celoročné cestovné poistenie zaplatil 6 800 Sk.

Dátum vydania: 08.03.2006

Zdroj: Eurobiznis