Dobrý vietor do plachiet... | Allianz - Slovenská poisťovňa

Dobrý vietor do plachiet...

Torsten LEUE hovoril o efektívnom zlúčení lídrov aj benefitov Imrich BÉREŠ vyzdvihol v záujme klienta tri jednotky na palube Jozef PAŠKA zdôraznil stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť

Od marca došlo k zlúčeniu Allianz-Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s., a Prvej dôchodkovej sporiteľne, d. s. s., a. s. Úspešnou transakciou sa, prirodzene, vytvorila spoločnosť disponujúca znásobenými plusmi oboch subjektov. Vo viacerých z nich sú zúročené nielen osvedčené skúsenosti materského koncernu Allianz, ktorý v segmente dôchodkových produktov na trhoch strednej a východnej Európy ťaží aj z doterajších špecifík v jednotlivých krajinách. Je to pochopiteľné, veď koncern má len v tomto regióne 2,3 milióna klientov a hodnota dôchodkových aktív sa v tejto časti Európy dostala už k hranici 100 mld. Sk. V rámci celosvetovej pôsobnosti v 70 krajinách však Allianz spravuje aktíva v hodnote presahujúcej astronomických 45 biliónov Sk.
Podľa predsedu predstavenstva a prezidenta Allianz-Slovenskej poisťovne, a. s., Torstena LEUEA zlúčenie lídrov na trhu dôchodkového sporenia prináša viaceré benefity klientom, medzi nimi popri kvalitnej úrovni služieb sú to najmä nižšie náklady a tiež šanca na lepšie zhodnotenie investovaných prostriedkov. Keďže aj na Slovensku si ľudia už začínajú postupne uvedomovať význam určitého finančného zabezpečenia do budúcnosti, je to priaznivý signál pre poskytovateľov dôchodkového sporenia. Nový líder na trhu preto ráta so zvýšeným záujmom o ponúkané produkty.
Predseda Predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Imrich BÉREŠ na margo zlúčenia poznamenal, že dvaja lídri vytvorili pohotovo tretiu jednotku, ktorá je na symbolickej palube k dispozícii klientom. Nové zoskupenie jednotiek bude pokračovať v ďalšej spolupráci tak, aby ich strategické partnerstvo zabezpečilo terajším aj budúcim klientom kompletné služby finančného poradenstva a kvalitnú realizáciu v súčasných, ale aj chystaných produktoch všetkých troch spoločností.
K ultimu februára 2006 spravovala Allianz-Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., v rastovom (Progres), vyváženom (Optimal) a konzervatívnom (Garant) fonde takmer 3 mld. Sk. Podľa predsedu jej predstavenstva Jozefa PAŠKA patrila k najsilnejším a najvplyvnejším hráčom na trhu. Zlúčenie s Prvou dôchodkovou sporiteľňou, d. s. s., a. s., znamená prínos nielen vo veľkosti. Tá sa priaznivo premietne na vyššej stabilite a spoľahlivosti, ako i ďalších atribútoch dôležitých pre poskytovateľa špecifického dlhodobého produktu, akým je dôchodkové sporenie.

Dátum vydania: 17.03.2006

Zdroj: Hospodárske noviny