Allianz - SP pribudlo takmer milión zmlúv | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - SP pribudlo takmer milión zmlúv

Najväčšia poisťovňa na Slovensku Allianz - SP uzatvorila vlani s občanmi takmer 950-tisíc nových zmlúv. Najväčšia poisťovňa na Slovensku Allianz - SP uzatvorila vlani s občanmi takmer 950-tisíc nových zmlúv. Celkovo ich spravovala ku koncu decembra vyše 6 miliónov. V priemere tak v tejto spoločnosti má každý občan Slovenska najmenej jednu poistku.
Poisťovňa vybrala za minulý rok od ľudí bez ohľadu na priznané bonusy necelých 19 miliárd korún. V prepočte na každú zmluvu to predstavuje asi 3 150 korún. Z celkovej sumy 70 percent pripadá na poistenie súkromného majetku a vozidiel, zvyšok na krytie rizík spojených s poškodením zdravia.
V povinnom zmluvnom poistení podiel Allianz - SP dosahuje 46 percent. Vodiči v nej mali poistených takmer 800-tisíc vozidiel. Oproti predošlému roku si poisťovňa celkovým výberom poistného pohoršila, keď za rok 2004 predpis poistného dosiahol 19,5 miliardy.
Allianz - SP kontroluje napriek tomu stále viac ako tretinu celého poistného trhu. Trhový podiel spoločnosti posledné roky sústavne klesá. Ešte v roku 2000 na ňu pripadla viac ako polovica všetkých peňazí vložených do poistenia.
Za uplynulý rok poisťovňa vyplatila náhradu za škodu na každú desiatu zmluvu. Celkovo poškodeným klientom uhradila vyše 10 miliárd korún. V priemere na vybavenú škodu to predstavuje 17 900 korún. Oproti roku 2004 vyplatila klientom o pol druha miliardy viac.
Čistý zisk spoločnosti dosiahol za rok 2005 1,17 miliardy korún. Je to o 15 percent menej ako poisťovňa zarobila rok predtým, keď vykázala zisk takmer 1,4 miliardy korún. Zároveň ide o druhý najlepší výsledok za posledných šesť rokov. Pokles zisku poisťovňa nekomentovala, pravdepodobne však súvisí so založením dcérskej dôchodkovej spoločnosti.Poisťovňa vybrala za minulý rok od ľudí bez ohľadu na priznané bonusy necelých 19 miliárd korún. V prepočte na každú zmluvu to predstavuje asi 3 150 korún. Z celkovej sumy 70 percent pripadá na poistenie súkromného majetku a vozidiel, zvyšok na krytie rizík spojených s poškodením zdravia.
V povinnom zmluvnom poistení podiel Allianz - SP dosahuje 46 percent. Vodiči v nej mali poistených takmer 800-tisíc vozidiel. Oproti predošlému roku si poisťovňa celkovým výberom poistného pohoršila, keď za rok 2004 predpis poistného dosiahol 19,5 miliardy.
Allianz - SP kontroluje napriek tomu stále viac ako tretinu celého poistného trhu. Trhový podiel spoločnosti posledné roky sústavne klesá. Ešte v roku 2000 na ňu pripadla viac ako polovica všetkých peňazí vložených do poistenia.
Za uplynulý rok poisťovňa vyplatila náhradu za škodu na každú desiatu zmluvu. Celkovo poškodeným klientom uhradila vyše 10 miliárd korún. V priemere na vybavenú škodu to predstavuje 17 900 korún. Oproti roku 2004 vyplatila klientom o pol druha miliardy viac.
Čistý zisk spoločnosti dosiahol za rok 2005 1,17 miliardy korún. Je to o 15 percent menej ako poisťovňa zarobila rok predtým, keď vykázala zisk takmer 1,4 miliardy korún. Zároveň ide o druhý najlepší výsledok za posledných šesť rokov. Pokles zisku poisťovňa nekomentovala, pravdepodobne však súvisí so založením dcérskej dôchodkovej spoločnosti.

Dátum vydania: 24.03.2006

Zdroj: Pravda