Služba na odpredaj vrakov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Služba na odpredaj vrakov

Na Slovensku sa ročne poškodí približne 3000 vozidiel, ktorých škoda je natoľko rozsiahla, že eventuálna oprava už nie je ekonomická. Pre motoristu je preto výhodnejšie zaoberať sa otázkou odpredaja vraku. To pochopili aj poisťovne. Allianz - Slovenská poisťovňa začala svojim klientom poskytovať novú službu, v ktorej klientom pomáha pri predaji poškodeného vozidla alebo vraku. Klient získava dvakrát. Od poisťovne dostane poistné plnenie za vzniknutú škodu na vozidle a zároveň možnosť výhodne predať automobil. Spolupracuje s firmou, ktorá prostredníctvom elektronickej burzy poskytuje služby v celej Európe a pomáha riešiť klientom odpredaj poškodených vozidiel a vrakov.
Proces odpredaja vraku je vďaka tejto spolupráci pre klienta jednoduchý a najmä rýchly. Údaje má k dispozícií vyše 700 obchodníkov s vozidlami v celej Európe. Klient nakoniec získa najvyššiu záväznú ponuku spolu. Spravidla si kupujúci vyzdvihne poškodené vozidlo na vlastné náklady do piatich pracovných dní od dohodnutia podmienok o kúpe. V prípade, že kupujúci je cudzinec a nehovorí slovenským jazykom, je mu zabezpečený prostredníctvom telefónu tlmočníka pri vyzdvihnutí vozidla, prirodzene zadarmo.

Dátum vydania: 21.03.2006

Zdroj: Považský obzor