Čo s vrakmi vozidiel? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Čo s vrakmi vozidiel?

Na Slovensku sa ročne poškodí približne 3000 vozidiel, ktorých škoda je natoľko rozsiahla, že eventuálna oprava už nie je ekonomická. Pre motoristu je preto výhodnejšie zaoberať sa otázkou odpredaja vraku. Allianz - Slovenská poisťovňa ako prvá na Slovensku začala svojim klientom poskytovať okrem klasického havarijného a povinného zmluvného poistenia novú službu, v ktorej klientom pomáha pri predaji poškodeného vozidla alebo vraku. Klient získava dvakrát. Od poisťovne dostane poistné plnenie za vzniknutú škodu na vozidle a zároveň možnosť výhodne predať automobil.
Za týmto účelom nadviazala Allianz - Slovenská poisťovňa spoluprácu s firmou Global Services TV. Proces odpredaja vraku je vďaka tejto spolupráci pre klienta jednoduchý a najmä rýchly. Na základe údajov o vozidle - popisu poškodenia a fotografie vozidla, ktoré sú vkladané do elektronickej burzy, si perspektívni záujemcovia môžu spoľahlivo vybrať. Tieto údaje má k dispozícií vyše 700 obchodníkov s vozidlami v celej Európe. Klient nakoniec dostane najvyššiu záväznú ponuku spolu s kontaktnými údajmi. Spravidla si kupujúci vyzdvihne poškodené vozidlo na vlastné náklady do piatich pracovných dní od dohody.

Dátum vydania: 28.03.2006

Zdroj: Nový Život Turca