Podnikové životné poistenie Allianz - Slovenskej poisťovne | Allianz - Slovenská poisťovňa

Podnikové životné poistenie Allianz - Slovenskej poisťovne

Nová cesta pre firmy a zamestnancov

Vďaka novej legislatívnej úprave, ktorá začiatkom tohto roka vstúpila do platnosti, môžu okrem fyzických osôb už aj zamestnávatelia využívať daňové výhody plynúce z uzatvorenia komerčného životného poistenia zamestnancom (kapitálové alebo investičné). Nový zákon umožňuje dlho očakávané zvýhodnenie aj pre právnické osoby (firmy), ktoré sa rozhodnú svojim zamestnancom prispievať na životné poistenie. Preto Allianz - Slovenská poisťovňa pripravila pre veľké organizácie a pre malých a stredných podnikateľov nový program - podnikové životné poistenie, ktorý v plnej miere reflektuje nové podmienky.
Podstata nového produktu spočíva v jeho výhodnosti pre zamestnanca i zamestnávateľa. Oproti doplnkovému dôchodkovému sporeniu sú zamestnanci poistení voči rizikám, ktoré sú pre nich najdôležitejšie. Týmto spôsobom akákoľvek spoločnosť práve vďaka novému podnikovému životnému poisteniu z Allianz - Slovenskej poisťovne nielenže motivuje svojich zamestnancov a prispieva im na dôchodkové sporenie, ale zároveň prináša ďalší bonus pre zamestnancov a ich rodiny v podobe poistenia, vďaka ktorému ich zabezpečí proti eventuálnym komplikáciám (úraz, choroba,...).
Pre viac informácií o novej legislatívnej úprave a podnikovom životnom poistení Allianz - Slovenskej poisťovne kontaktujte Infolinku 0800 122 222, kde vám poradia naši odborníci.

Dátum vydania: 29.03.2006

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk