Komunikácia s poisťovňou | Allianz - Slovenská poisťovňa

Komunikácia s poisťovňou

Allianz - Slovenská poisťovňa sa snaží vyjsť svojim klientom v ústrety, aby sa mohli poistiť rýchlo, jednoducho a bez zbytočného čakania.

V jednom z predchádzajúcich čísiel nášho časopisu sme vám bližšie predstavili nový systém povinného zmluvného poistenia z dielne Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. Rozprávali sme sa o ňom s Ing. Miroslavom Pacherom, riaditeľom Odboru poistenia motorových vozidiel, privátnych klientov a cestovného poistenia. Dnes sa pýtame na možnosti komunikácie, ktoré ponúka poisťovňa klientovi, keď sa rozhodne poistenie uzatvoriť.

* Aké sú podľa doterajších skúseností najčastejšie využívané formy kontaktu pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia?

Naša spoločnosť pripravila pre svojich klientov viacero foriem, ako uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, pripadne spôsobov, ako sa informovať o jeho cene. Klientom je k dispozícii 5-tisíc profesionálne vyškolených obchodných zástupcov, ako aj široká sieť našich pobočiek a agentúrnych kancelárii', ktoré sú skutočne v každom slovenskom meste. Ďalšie možnosti sa klientom ponúkajú vo vybraných predajniach automobilov alebo autobazároch, takisto po celom Slovensku.

* Väčšina motoristov je skutočne ešte stále zvyknutá na štandardný kontakt s poisťovňou prostredníctvom obchodného zástupcu alebo priamo v pobočkách poisťovne. Vaša poisťovňa však prišla tento rok s absolútnom novinkou. Môžete o nej povedať trochu viac?

Súčasťou nášho aktívneho prístupu ku klientom je aj nasadenie informačných samoobslužných kioskov, ktoré sú nainštalované vo vybraných pobočkách v Bratislave a Košiciach a slúžia aj na niektorých predajných miestach (napr. Polus City Center v Bratislave). Ide o zariadenia podobné bankomatom, ktoré sa ovládajú veľmi jednoducho - dotykom prsta. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ako prvá spomedzi poisťovni' na Slovensku priblížila svoje služby klientom prostredníctvom tejto technologickej novinky, ktorú klienti doteraz poznali len z bánk, letísk alebo turistických centier. Klienti si ju mohli vyskúšať práve pri poistení pre motoristov.

* Aký postup odporúčate klientom, ktorí sú pracovne veľmi vyťažení či inak zaneprázdnení a z časových alebo iných dôvodov si nemôžu dovoliť návštevu pobočky?

Rada, ako sa poistiť rýchlo, jednoducho a bez zbytočného čakania, je veľmi jednoduchá. Nielen zaneprázdnení, ale vlastne všetci klienti si môžu uzatvoriť povinné zmluvné poistenie priamo z domu alebo kancelárie. A to cez telefón - prostredníctvom bezplatnej Infolinky 0800 122 222, kde budú komunikovať s našimi skúsenými operátormi, alebo na internete na stránke pzp.allianzsp.sk. Oba tieto spôsoby sú rýchle, veľmi komfortné a prijemné, pretože požadované údaie sa daiú vvDlniť rvchlo a jednoducho. Poistnú zmluvu si môže klient hneď vytlačiť z počítača a stáva sa platnou po zaplatení poistného. Navyše, tento spôsob dojednania prinesie klientovi ďalšiu zaujímavú zľavu na poistnom, preto ho každému odporúčam.

* Vráťme sa bližšie ešte k jednému zaujímavému faktu z našej predchádzajúcej debaty. Allianz - SP ako jediná poisťovňa ponúka povinné zmluvné poistenie so spoluúčasťou.

Áno, jedine Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka pri povinnom zmluvnom poistení dojednanie spoluúčasti. Motoristom je dobre známa napríklad z havarijného poistenia. Spoluúčasť pri povinnom zmluvnom poistení odporúčame predovšetkým príležitostným vodičom, ale môžu ju využiť aj každodenní vodiči. Spoluúčasť sa stanovuje iba pevnou sumou, čiže bez percentuálneho vyčíslenia, a je možné ju dojednať vo výške 2tisíc, 5-tisíc alebo 7-tisíc korún pre vybrané kategórie vozidiel. Poistné plnenie dostane poškodený tak ako doposiaľ v plnej výške, bez odpočítania spoluúčasti. Spoluúčasť v dohodnutej výške uhradí klient -škodca poisťovni potom, ako vyplatila škodu poškodenému. Ak sa klient rozhodne pre spoluúčasť, môže získať zľavu až do výšky 15 percent z poistného, čo je pre mnohých vodičov veľmi atraktívne.

* Na záver si urobme krátku rekapituláciu. Akými spôsobmi možno teda uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, resp. ako zistiť výšku poistného za konkrétne vozidlo?

Je to veľmi jednoduché a motoristi majú viacero možností: na internete - na adrese pzp.allianzsp.sk prostredníctvom bezplatnej telefonickej Infolinky -0800 122 222, - v pobočkách v 57 mestách po celom Slovensku, - v agentúrnych kanceláriách - vyše 200 po celom Slovensku, - u vyše 5 000 obchodných zástupcov -vovybraných predajniach automobilov a v autobazároch v rámci celého Slovenska - v informačných samoobslužných kioskoch v Bratislave a Košiciach.

Dátum vydania: 24.03.2006

Zdroj: Auto magazín