Allianz-SP už vysiela svojich pracovníkov do oblastí postihnutých povodňami | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz-SP už vysiela svojich pracovníkov do oblastí postihnutých povodňami

Allianz - Slovenská poisťovňa reaguje na povodňovú situáciu na Slovensku a vysiela svojich pracovníkov do postihnutých oblastí. Priamo na mieste informuje občanov aj prostredníctvom miestnych úradov o najrýchlejšom postupe pri nahlasovaní spôsobenej škody.

Podľa vedúceho oddelenia likvidácie poistných udalostí majetkových Milana Rajeca je dôležité, aby klienti po vzniku škody čo najskôr kontaktovali poisťovňu. "V prípade rozsiahlejších povodní potrebujeme omnoho väčšiu súčinnosť klientov. V prvom rade je dôležité, aby klient nahlásil svoju škodovú udalosť poisťovni čo najskôr," pripomenul s tým, že zvyčajne stačí vyplniť tlačivo na miestnom úrade a netreba nikam cestovať.

"Je dôležité, aby klienti zachovali poškodené veci k dispozícii pracovníkovi poisťovne a zároveň vedeli preukázať rozsah poškodenia," uviedol Rajec ďalej. Pri riešení škodovej udalosti môže pomôcť, keď klient fotoaparátom zdokumentuje rozsah poškodenia. Napriek tomu je obhliadka pracovníka poisťovne dôležitá na kompletné zdokumentovanie príčiny a rozsahu poškodenia. "V žiadnom prípade klientom neodporúčame vyhadzovať poškodené veci pred obhliadkou. Ak nám však klient dokáže poskytnúť dodatočné informácie o rozsahu poškodenia, napríklad výšku hladiny vody v domových priestoroch, vo forme fotodokumentácie, prispeje tým k urýchleniu vybavovania svojej poistnej udalosti." Toto však v prípade poistných udalostí zapríčinených povodňami nebýva podľa Rajeca problémom, nakoľko stopy sú dobre viditeľné aj viac dní po vzniku poistnej udalosti. V praxi to pre klienta znamená, že môže začať s prácami na ich odstraňovaní, dodal.

Aj riziko povodní je možné poistiť. Podľa Allianz-SP poistené riziká sú uvedené v poistnej zmluve, pri starších typoch poistenia bola povodeň automaticky zahrnutá v živelných rizikách. Pri novších typoch poistenia záleží od modulu, ktorý si klient vyberie.

Dátum vydania: 30.03.2006

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk