Allianz - Slovenská poisťovňa v roku 2005: MILIÓN NOVÝCH ZMLÚV | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa v roku 2005: MILIÓN NOVÝCH ZMLÚV

Za rok 2005 dosiahla Allianz - Slovenská poisťovňa predpísané poistné v hrubej hodnote18,85 mld. Sk. Podiel neživotného poistenia predstavoval približne 69,5 percenta (13,10 mld. Sk) a životné poistenie 30,5 percenta (5,75 mld. Sk). Hospodársky výsledok Allianz -SP za rok 2005 dosiahol po zdanení 1,171 mld. Sk. Allianz - SP je stále jednotkou na poistnom trhu. Po zlúčení svojej dcérskej Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s., s Prvou dôchodkovou sporiteľňou, d. s. s., a. s., sa od marca stala už aj lídrom trhu dôchodkového sporenia.
V roku 2005 Allianz - Slovenská poisťovňa uzatvorila 557,5 tisíc nových poistení osôb s novou (náborovou) produkciou 1,802 mld. Sk ročne. Poistenie vozidiel zaznamenalo prírastok 267,3 tis. nových poistení s ročným poistným 2,654 mld. Sk. V oblasti súkromného majetku zaznamenala Allianz - SP prírastok 118,5 tis. nových poistení s ročným poistným 158,4 mil. Sk. V poistení priemyslu a podnikateľov Allianz -SP uzatvorila 15,2 tis. nových poistných zmlúv s ročným poistným 1,078 mld. Sk. Allianz - Slovenská poisťovňa ku koncu minulého roka spravovala viac ako 6 miliónov poistných zmlúv. Za dvanásť mesiacov vybavila celkom 565,2 tis. poistných udalostí a náklady na poistné plnenia dosiahli 10,1 mld. Sk.
Celková hodnota technických rezerv poisťovne k 31. 12. 2005 bola 37,632 mld. Sk. Celkové aktíva poisťovne dosiahli 53,9 mld. Sk.
K 31. 12. 2005 pracovalo v Allianz - Slovenskej poisťovni 2488 zamestnancov.

Dátum vydania: 28.03.2006

Zdroj: MOT'or