Oprava alebo výmena skla? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Oprava alebo výmena skla?

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. pripravila praktický produkt pre motoristov, ktorí sa rozhodli poistiť len proti špecifickým rizikám. Ide predovšetkým o také riziká, ktorým možno len ťažko zabrániť. Jednou z najcitlivejších častí vozidla sú sklá. Práve tieto škody patria k najčastejšie hláseným poistným udalostiam. Viac informácií nám poskytla Anna Gajdárová, riaditeľka odboru likvidácie poistných udalostí v neživotnom poistení Allianz - SP, a. s.

* V súčasnosti, keď je na cestách množstvo posypového materiálu motorista ľahko príde k poškodenému prednému oknu. Z akej poistky sa dá táto škoda u vás pokryť?

Poškodenie je možné uplatniť si z vlastného havarijného poistenia motorového vozidla. Najlepšie je, keď klient po vzniku škody nahlási poistnú udalosť čo najskôr, to znamená pri malom rozsahu poškodenia (napríklad pri tzv. bodke od kamienka na skle).

* Aké technologické možnosti môže motorista využiť pri riešení problému s poškodeným predným sklom, ktorú preferujete a prečo?

Sú dve možnosti riešenia -oprava alebo výmena čelného skla na vozidle. Opravu možno realizovať najmä pri malom rozsahu poškodenia, ktoré je mimo zorného poľa vodiča. Výmena skla sa vykonáva najmä pri veľkých prasklinách. Z technologického hľadiska je výhodnejšia oprava, nakoľko je rýchla (približne 40 minút - v praxi to znamená na počkanie) a zároveň rieši poškodenia skla lokálne. Naopak pri výmene sa zasahuje aj do tesnenia skla. Vhodnosť zvolenej technológie musí samozrejme posúdiť odborník, v prípade našej poisťovne je to zmluvný opravca skla.

* Môžu si motoristi nechať opraviť sklo len vo vašich zmluvných servisoch? Je ich sieť dostatočná?

Pre riešenie škôd na sklách vozidiel máme vytvorenú rozsiahlu sieť zmluvných opravcov autoskiel, ktorá pokrýva celé Slovensko. Viac informácií o najbližšom zmluvnom opravcovi skla poskytne aj naša Infolinka 0800 122 222, kde klient dostane informáciu o názve a adrese prevádzky podľa toho, kam to má najbližšie, ako aj o otváracích hodinách opravcu.

* Ako sa administratívne rieši poistná udalosť v opravovni?

Klientom odporúčame nielen opravu skla v našich zmluvných opravovniach, ale umožňujeme im nahlásiť celú poistnú udalosť u nášho zmluvného opravcu. V praxi to znamená, že klient nemusí na vštíviť po vzniku škody poisťovňu aj opravcu. Celý proces hlásenia škody, obhliadky, opravu ako aj administráciu škody je možné vykonať naraz a len na jednom mieste, bez zbytočného zaťaženia klienta.

* Aké výhody plynú pre motoristu ak sa rozhodne pre opravu a nie pre výmenu čelného skla?

Ak klient súhlasí s opravou skla a tento úkon je technologicky možný, Allianz - SP uhradí celú sumu za opravu zmluvnému partnerovi. V tomto prípade klient nehradí zmluvne dohodnutú spoluúčasť (spravidla 5 %, minimálne 2 000 Sk). Oprava skla je teda vykonaná pre klienta, ktorý má u nás uzatvorené havarijné poistenie, úplne zdarma.

Dátum vydania: 03.04.2006

Zdroj: Dopravné noviny Transport