Poistenie za výtlky | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie za výtlky

Výtlky na cestách ohrozujú bezpečnosť motoristov aj stav ich vozidiel. Allianz - Slovenská poisťovňa zahrnula tento druh poškodenia do havarijného poistenia. Ak ho motorista nemá uzavreté, môže si náhradu škody uplatniť alebo z poistenia zodpovednosti za škodu správcu komunikácie, alebo u správcu komunikácie mimosúdnou dohodou, alebo od správcu komunikácie na súde v občianskoprávnom konaní. Vo všetkých prípadoch poisťovňa odporúča zdokumentovanie nehody a rozsahu poškodenia políciou.

Dátum vydania: 06.04.2006

Zdroj: Eurobiznis