Jednotka v dôchodkovom sporení | Allianz - Slovenská poisťovňa

Jednotka v dôchodkovom sporení

Po zlúčení s Prvou dôchodkovou sporiteľňou, d. s. s., sa Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť stala jednotkou na domácom trhu v dôchodkovom sporení. Pre klientov zaniknutej sporiteľne to znamená napríklad zníženie poplatkov za správu fondu, ale aj ďalšie benefity, ktoré vyplývajú zo zázemia silnej medzinárodnej spoločnosti, z administratívnej stránky zo zmeny pre nich nevyplývajú nijaké povinnosti.

Dátum vydania: 06.04.2006

Zdroj: Eurobiznis