Podpora dobrých vecí | Allianz - Slovenská poisťovňa

Podpora dobrých vecí

Povodňové mapy

V priebehu roka 2004 zaevidovala Allianz - Slovenská poisťovňa 8 498 nahlásených škodových udalostí. Celková spôsobená škoda predstavovala sumu takmer 94 miliónov Sk. V roku 2005 zaznamenala mierny nárast na 10 839 nahlásených škodových udalostí. Celkový rozsah škôd v roku 2005 predstavoval sumu necelých 56 miliónov Sk. Počas tohtoročných jarných záplav bolo do konca marca nahlásených približne 300 škodových udalostí.
Medzi najrizikovejšie obdobia patria jarné a letné mesiace. "Z našich štatistík vyplýva, že od februára až do apríla prichádza prvá záplavová vlna. Avšak, väčšinou z pohľadu rozsahu poškodenia bývajú dramatickejšie letné mesiace júl a august," hovorí vedúci oddelenia likvidácie majetkových poistných udalostí z Allianz - SP Milan Rajec.
Najčastejšie klienti nahlasujú poškodenia podzemných priestorov rodinných domov, múrov a zásob uložených v týchto priestoroch. Pri rozsiahlejších škodách dochádza niekedy aj k poškodeniu celej statiky domu. Medzi pravidelné poškodenia patrí aj vybavenie domácnosti, ako napríklad škody na kotloch domov, elektrických spotrebičoch, kobercoch, parketách, podlahách a podobne.
Povodňové mapy sa pripravujú v spolupráci s viacerými poisťovňami. Ukážu, v ktorých oblastiach hrozia najčastejšie záplavy. Mapa bude zostavená na základe zdokumentovania terénu oblasti, výskytu zrážok, prietoku vodných tokov a vybudovaných povodňových zábran.  Využívať by sa mali začať koncom roka.
Je dôležité, aby klienti zachovali poškodené veci k dispozícii pracovníkovi poisťovne a zároveň vedeli preukázať rozsah poškodenia. Pri riešení škodovej udalosti môže napomôcť, keď klient fotoaparátom zdokumentuje rozsah poškodenia. Napriek tomu je obhliadka pracovníka poisťovne veľmi dôležitá na kompletné zdokumentovanie príčiny a rozsahu poškodenia.

Dátum vydania: 19.04.2006

Zdroj: SME