Poisťovne škodu preplatia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poisťovne škodu preplatia

Záplavy každoročne spôsobujú neskutočné škody na rodinných domoch, miestnych komunikáciách, záhradkách alebo na poľnohospodárskej pôde. Výška škôd bude podľa Ministerstva životného prostredia vyčíslená až koncom apríla, ale podľa vedúcej tlačového oddelenia Anny Zimaniovej, najväčšie škody spôsobili povodne na poľnohospodárskej pôde.

Podľa Alexandra Lukačku z Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., budú všetky škody spôsobené povodňami poistencom preplatené aj v prípade, že povodňová komisia stupeň ohrozenia nevyhásila. "Vyplatenie poistného plnenia z dôvodu povodní nesúvisí s vyhlásením povodňovej aktivity. To znamená, že ak povodňová aktivita nie je vyhlásená, zatopí chatu alebo dom a majiteľ má túto nehnuteľnosť poistenú aj voči tomuto živlu, po zdokumentovaní príčin vzniku poškodenia mu bude vyplatená náhrada podľa dohodnutých zmluvných poistných podmienok." Rovnaké stanovisko má aj poisťovňa Kooperativa, ktorá podľa manažérky pre externú komunikáciu Tatiany Harčarovej, prepláca škody v dôsledku povodne bez ohľadu na vyhlásený stupeň povodňovej aktivity. V prípade, ak si budú poistenci nárokovať odškodnenie, musí byť dodržaný určitý postup, na ktorom sa obe poisťovne zhodujú. Dôležité je nahlásiť škodu do poisťovne čo najskôr. Poistenec je povinný urobiť všetky potrebné opatrenia na zmenšenie rozsahu vzniknutých škôd - napr. čerpanie vody zo zaplavených priestorov, prenesenie poškodených poistených vecí do nepoškodených priestorov a uschovať ich do príchodu likvidátora. V nijakom prípade sa neodporúča vyhadzovať poškodené veci pred uskutočnením obhliadky. V prípade odstraňovania škôd z hygienických dôvodov, je nutné zabezpečiť fotodokumentáciu alebo videodokumentáciu rozsahu poškodenia, zníži sa tým aj čas potrebný na priebeh likvidácie. Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. pripravuje v spolupráci s Českou poisťovňou a Kooperatívou tzv. povodňové mapy, na základe ktorých určia najrizikovejšie oblasti povodní. Podľa Lukačku však ešte nie je isté, aké opatrenia budú robiť na základe týchto zistení.
"Po zavedení povodňových máp do praxe sa ukáže, či vôbec niektorým klientom budeme zvyšovať poistné. Prirodzene, je možné, že v kritických oblastiach sa poistná suma adekvátne zvýši."

Dátum vydania: 18.04.2006

Zdroj: Trenčianske noviny