Ľudia môžu stratiť časť z daňovej úľavy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ľudia môžu stratiť časť z daňovej úľavy

Niektorí občania nemohli vlani využiť celú daňovú úľavu na životné poistky či iné formy sporenia si na penziu, aj keď spĺňali podmienky pre štátnu podporu. Prvýkrát minulý rok sa zdaňované príjmy mohli znížiť o platby na takéto sporenie či poistku. Ak ich však občania platili dopredu, prípadne pozadu, nemohli získať z takých platieb úľavu.
Základ dane si možno od vlaňajšieho januára znížiť o platby na účelové sporenie v banke, cez podielové fondy, životné a dôchodkové doplnkové poistenie. Najviac si takto možno odrátať ročne sumu 12 000 korún.
"Podľa zákona o dani z príjmu nie je pritom podstatné, na aké obdobie občan platí. Pre priznanie úľavy rozhoduje, kedy sa platba pripíše na účet komerčnej spoločnosti," komentuje Lucia Muthová z Allianz - SP.
Ak napríklad občan platí za životnú poistku mesačné splátky, pričom sumu za január až marec roku 2005 uhradil ešte s dátumom roku 2004, nemohol na tieto platby získať úľavu. Pretože neboli uhradené v období, ku ktorému sa podávalo naposledy daňové priznanie, teda za rok 2005.
Na druhej strane, o platby za tento rok, ale ešte s vlaňajším dátumom, si občan mohol znížiť zdaňované príjmy cez daňové priznanie k vlaňajším príjmom. Ak tak neurobil, má podľa Daňového riaditeľstva SR šancu podať si ešte dodatočné daňové priznanie, kde zároveň požiada o vrátenie preplatku na dani. Termín na jeho podanie nie je zákonom stanovený. Keďže daňovníkovi vznikne preplatok, nehrozí mu žiadna sankcia.
Opačným príkladom platenia úhrad pozadu je doplnkové pripoistenie, kde sa platby strhávajú zamestnancovi zo mzdy vždy za predošlý mesiac.
Niektorí občania platia splátky nepravidelne. V takom prípade im môže vyjsť, že tento rok uhradia aj nejaké splátky ešte za obdobie predošlého či budúceho roka. Občan si môže pritom uplatniť úľavu na ľubovoľný počet splátok, najviac však do sumy 12-tisíc Sk.

***

Ako využiť daňovú úľavu

* rozhoduje, kedy sa splátka poistky či sporenia uhradila, nie za aké obdobie
* za tento rok to platí na všetky splátky s tohtoročným dátumom, bez ohľadu na to, či sa tým spláca obdobie tohto, predošlého (platí sa pozadu) alebo budúceho roka (platí sa dopredu)
* najviac si možno daňový základ znížiť o sumu 12-tisíc Sk na všetky formy dobrovoľného sporenia
* úľava platí pre sporenie či poistenie, kam si bude občan prispievať najmenej 10 rokov a vyberie si úspory najskôr vo veku 55 rokov

ZDROJ: zákon o dani z príjmov, Občiansky zákonník

Dátum vydania: 21.04.2006

Zdroj: Pravda