NOVÁ CESTA PRE FIRMY A ZAMESTNANCOV | Allianz - Slovenská poisťovňa

NOVÁ CESTA PRE FIRMY A ZAMESTNANCOV

Podnikové životné poistenie z Allianz - Slovenskej poisťovne

Vďaka novej legislatívnej úprave môžu už aj zamestnávatelia využívať daňové výhody plynúce z uzatvorenia komerčného životného poistenia (kapitálového alebo investičného) svojim zamestnancom. Nový zákon umožňuje dlho očakávané zvýhodnenie aj pre právnické osoby (firmy), ktoré sa rozhodnú svojim zamestnancom prispievať na životné poistenie. Preto Allianz - Slovenská poisťovňa pripravila pre veľké organizácie, ale aj malých a stredných podnikateľov nový program - podnikové životné poistenie, ktorý v plnej miere umožňuje využívať nové výhody.
Výhody pre zamestnávateľa - váš príspevok zamestnancovi na životné poistenie môže byť po splnení podmienok daňovým výdavkom až do výšky 6 percent zúčtovanej hrubej mzdy, - životné poistenie je ideálny nástroj na budovanie lojality zamestnancov k firme, - motivuje a stabilizuje tím pracovníkov, - je vhodným nástrojom sociálnej
politiky, Výhody pre zamestnanca - vďaka poisteniu získavate zabezpečenie proti nepredvídateľným udalostiam, - zabezpečíte sa do dôchodkového veku vďaka sporivej zložke poistenia, - poistenie vám vytvoria na mieru presne podľa vašich požiadaviek, - uhradené poistné si môžete odrátať z daňového základu až do výšky 12 tisíc korún ročne, - ušetríte - firma vám prispieva na
vaše životné poistenie, - uzatvorením poistenia získavate zľavy na ďalšie produkty neživotného poistenia (napríklad havarijné, povinné zmluvné poistenie a pod.) Pre viac informácií o novej legislatívnej úprave a podnikovom životnom poistení Allianz - Slovenskej poisťovne kontaktujte infolinku 0800 122 222, kde vám poradia odborníci.

Dátum vydania: 24.04.2006

Zdroj: Dopravné noviny Transport