Produkty šité na mieru | Allianz - Slovenská poisťovňa

Produkty šité na mieru

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., svojimi novými produktmi a službami opäť príjemne prekvapila motoristov.

Pripravila pre nich zaujímavé a cenovo príťažlivé akcie v poistení vozidiel, ktoré prebiehajú práve v týchto mesiacoch. Na ich charakter a podmienky sme sa pýtali Ing. Miroslava Pachera, riaditeľa Odboru privátnych klientov Allianz -Slovenskej poisťovne.

* V čom spočíva akcia týkajúca sa havarijného poistenia?

Novým klientom ponúkame špeciálne podmienky na vybrané produkty poistenia. Klient má možnosť vybrať si taký rozsah poistenia, aký mu najviac vyhovuje a zároveň zodpovedá veku a stavu jeho vozidla - od poistenia skiel až po komplexný balík poistného krytia celého vozidla na riziká havária, živel a odcudzenie, z ktorého sú súčasne kryté škody spôsobené vandaliz-mom. Navyše, aj k už existujúcemu havarijnému poisteniu teraz ponúkame možnosť dopoistiť doplnkové riziká za skvelú cenu. Sme pripravení osloviť čo najširší okruh motoristov a poskytnúť im naše služby, preto sme vybrali takmer 20 značiek vozidiel, pre ktoré práve teraz poskytujeme cenovo veľmi prístupné poistenie. Ide nielen o najpredávanejšie značky na slovenskom trhu ako napríklad Škoda, Peugeot, Renault, Citroën alebo Opel, ale mysleli sme aj na luxusnejšie vozidlá typu Mercedes, Audi či BMW.

* Aké riziká pokrýva pripravená ponuka týkajúca sa spomínaných vybraných značiek?

Toto poistenie v sebe zahŕňa poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, živelnej udalosti a odcudzenia. Poistenie sa vzťahuje nielen na územie Slovenskej a Českej republiky, ale aj na geografické územie celej Európy. V prípade poistnej udalosti sa klient podieľa na poistnom plnení spoluúčasťou 5 %, min. 5 000 Sk. Klienti si, samozrejme, môžu navyše dojednať ktorékoľvek z doplnkových poistení, úrazové poistenie osôb vo vozidle a poistenie batožiny. O všetkých možnostiach poistenia budú záujemcov ochotne informovať naši obchodní zástupcovia.

* Mysleli ste aj na majiteľov starších vozidiel?

Samozrejme. Majitelia starších vozidiel majú možnosť dojednať si v našej poisťovni poistenie jazdených motorových vozidiel Limit s obmedzeným poistným plnením. Podmienkou na uzatvorenie poistenia je, aby vozidlo bolo v pre-
vádzke aspoň 3 roky. Poistenie Limit je vlastne balík viacerých rizík. Klient je tak poistený pre prípad havárie, živelnej udalosti, ako aj pre prípad odcudzenia celého vozidla, ako aj odcudzenia autorádia patriaceho do štandardnej výbavy vozidla, alebo ak bolo poistenie autorádia uzatvorené.

* Spomenuli ste poistenie jazdených motorových vozidiel Limit. Aká cenová akcia je pripravená v tejto oblasti?

V prípade, že si klient súčasne s poistením Limit dojedná aj povinné zmluvné poistenie, resp. má u nás povinné zmluvné poistenie uzavreté, poskytneme mu navyše na poistenie Limit 5% zľavu. Ak sa rozhodne pre ročnú úhradu poistného, môže získať pri dojednaní poistenia Limit dodatočnú zľavu vo výške 5 %, teda celková zľava môže dosiahnuť 10 %. Rád by som však podotkol, že pre výpočet poistného je určujúca okrem iného aj poistná suma vozidla, ktorou je v prípade poistenia jazdených motorových vozidiel Limit priemerná predajná hodnota vozidla v čase dojednania poistenia. Pre vozidlá staršie ako 7 rokov je poistnou sumou priemerná predajná hodnota 7-ročného vozidla.

* O poistení jazdených motorových vozidiel Limit sme našich čitateľov pred časom informovali. Je toto poistenie vzhľadom na zvýhodnené sadzby, ktoré momentálne ponúkate, pre klientov zaujímavé?

Pravdaže. Touto cestou by sme čitateľom a klientom dali radi do pozornosti skutočnosť, že aj napriek vyššie spomínaným zvýhodneným sadzbám v havarijnom poistení je poistenie jazdených vozidiel vzhľadom na cenu poistného stále atraktívne, nakoľko poistnou sumou je súčasná cena a nie nová cena vozidla ako pri havarijnom poistení. o 

Ďalšie informácie o poistení vozidiel získate aj na stránke ww.allianzsp.sk, na bezplatnej infolinke 0800 122 222 denne od 7. do 21. h alebo v ktorejkoľvek pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne či prostredníctvom obchodných zástupcov.

Dátum vydania: 24.04.2006

Zdroj: Auto magazín