Allianz - Poškodenie auta výtlkom zaplatí poisťovňa alebo správca komunikácie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Poškodenie auta výtlkom zaplatí poisťovňa alebo správca komunikácie

Sneh a silný mráz spôsobujú nemalé škody na cestných komunikáciách. Následne ohrozujú aj bezpečnosť motoristov a stav ich vozidiel. Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., sa z tohto dôvodu snaží vychádzať v ústrety motoristom a zahrnula tento druh poškodenia do havarijného poistenia. Týmto spôsobom je každý vodič chránený proti tomuto druhu škody, ktorý sa vzhľadom na stav slovenských ciest vyskytuje vo veľkej miere. Kde si môže motorista uplatniť náhradu škody?

V prípade poškodenia vozidla má motorista možnosť uplatniť si náhradu škody:
- z havarijného poistenia Allianz - SP
- pokiaľ nemá motorista uzatvorené havarijné poistenie, môže si náhradu škody uplatniť:
- z poistenia zodpovednosti za škodu správcu komunikácie
- u správcu komunikácie mimosúdnou dohodou
- od správcu komunikácie na súde v občiansko-právnom konaní

Keďže poisťovňa môže pri likvidácii poistných udalostí postupovať len na základe zdokumentovanej príčiny a rozsahu poškodenia, odporúčame vždy volať políciu, ktorá nehodu zdokumentuje. Allianz - Slovenská poisťovňa posudzuje každú nahlásenú poistnú udalosť individuálne na základe zistených skutočností a dôkazov.

"Veľkou výhodou je, že pri tomto druhu poškodenia môžu klienti Allianz - SP využiť pomoc asistenčnej služby, ktorá zabezpečí opravu poškodeného vozidla na mieste (pokiaľ je to možné) alebo odtiahnutie automobilu do zmluvného servisu," hovorí Anna Gajdárová, riaditeľka odboru likvidácie poistných udalostí v neživotnom poistení z Allianz - Slovenskej poisťovne.

Pre rýchlu likvidáciu poistných udalostí Allianz - Slovenská poisťovňa vytvorila tzv. Centrá hlásenia škôd, ktoré slúžia na poskytovanie komplexných služieb zákazníkom. Sú určené pre motoristov na získavanie všeobecných informácií ako postupovať pri škode, cez možnosť hlásenia škodových udalostí, sprostredkovanie obhliadok až po informovanie o postupe pri likvidácii konkrétnych poistných udalostí. Klientom je k dispozícii aj bezplatné telefónne číslo 0800 122 222.

Dátum vydania: 03.05.2006

Zdroj: autoserver.sk