Allianz poistil most | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz poistil most

Takmer 11-kilometrový most Incheon, nová pýcha Južnej Kórey, sa svojimi parametrami a impozantnosťou radí nielen medzi najdlhšie stavby tohto typu na svete, ale zaslúži si pozornosť aj po architektonickej resp. konštrukčnej stránke. Grandiózna stavba bude spájať medzinárodné letisko na ostrove Yongjong s ekonomicky rýchle sa rozvíjajúcim regiónom mesta Incheon, ktoré leží juhozápadne od Soulu a má 3 milióny obyvateľov. Práce na moste sa začali 1. júla 2005, plánovaná doba výstavby je 52 mesiacov a preinvestuje sa 1,4 miliardy dolárov. Novú dominantu tohto regiónu budú môcť motoristi využívať od roku 2009 a mal by poskytnúť dostatočný komfort jazdy, pretože v oboch smeroch je dimenzovaný na trojprúdovú premávku. Projekt je financovaný zo štátnych aj privátnych zdrojov, súčasnú etapu zastrešuje Allianz Global Risks UK a to poistením konštrukčnej fázy výstavby a všetkých jej rizík s tým spojených. Každá veľká stavba nesie so sebou značnú mieru rizika a Incheon bude jeden z najdlhších mostov na svete, preto poistenie a poradenstvo je nesmierne dôležité - týmto spôsobom možno predísť eventuálnym finančným stratám, ktoré súvisia napríklad s omeškaním začatia výstavby a podobne.

Dátum vydania: 05.05.2006

Zdroj: Auto žurnál