Podvody | Allianz - Slovenská poisťovňa

Podvody

Až pätina podozrivých poistných udalostí sa končí trestným oznámením

Allianz-Slovenská poisťovňa vďaka širokej sieti špecialistov preskúmala od apríla 2004 do konca minulého roka takmer 1700 podozrivých poistných udalostí s predpokladaným poistným plnením 109 miliónov korún, z ktorých vyplynulo 298 trestných oznámení. Na základe skúseností tejto poisťovne sa ukazuje, že tretina až polovica z oznámených poistných udalostí sú podvody. Aj preto spomínaná poisťovňa začala s projektom boja s poisťovacími podvodmi, ktorých podstatou je predchádzať ich vzniku aj prostredníctvom zmeny interných predpisov a zvýšením odbornej úrovne zamestnancov, ktorí zabezpečujú prvý kontakt s klientom. Poisťovací podvod totiž naša legislatíva vníma, ak spôsobená škoda presahuje zákonom stanovenú hranicu, ako trestný čin. Najčastejšie sú páchané podvody vo všetkých druhoch poistenia majetku, najviac v poistení motorových vozidiel. K najčastejším spôsobom poisťovacích podvodov je poškodenie čelných skiel, zdravia, antidatovanie poistnej zmluvy, fingovanie škodovej udalosti a pri krádežiach vozidiel, ktoré sa už kupujú s úmyslom, že budú nelegálne predané do zahraničia alebo domácemu priekupníkovi. Množstvo podvodov sa zistilo i pri cestovnom poistení.

Dátum vydania: 23.05.2006

Zdroj: Nový Život Turca