Terorizmus a poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Terorizmus a poistenie

V súvislosti s častými teroristickými útokmi majú klienti obavu, či ich poistenie kryje aj toto riziko a s touto otázkou sa momentálne často obracajú na poisťovňu.

Cestovné poistenie z Allianz – Slovenskej poisťovne kryje aj liečebné náklady vzniknuté teroristickým činom. Allianz – Slovenská poisťovňa tak zareagovala na udalosti, ktoré sa odohrávajú na miestach, kde bežne cestujú aj jej klienti. Škody kryje až do výšky 1 a pol milióna slovenských korún. Výnimku v krytí rizika terorizmu tvoria štáty, ktoré sú oficiálne vyhlásené za rizikové.

V životnom a úrazovom poistení, dojednanom v Allianz – Slovenskej poisťovni, sú kryté aj poistné udalosti vzniknuté následkom teroristického činu. V prípade, že si klienti dojednávajú tieto poistenia, nie je potrebné, aby sa dodatočne pripoisťovali voči tomuto riziku a prípadné poistné plnenie bude poskytnuté v dohodnutej výške v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami.

Dátum vydania: 28.04.2006

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook