K rodine sú najviac ústretové spoločnosti Orange, Tatrakon a DELL | Allianz - Slovenská poisťovňa

K rodine sú najviac ústretové spoločnosti Orange, Tatrakon a DELL

Orange Slovensko, a. s., Tatrakon, s. r. o., a Dell, a. s., sa stali víťazmi jednotlivých kategórií 5. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový voči rodine, ktorú vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
"Naším zámerom je, aby sa ocenenia v tejto súťaži stali pre zamestnávateľov prestížnou záležitosťou a aby boli prirodzenou súčasťou našej domácej podnikovej kultúry," uviedla pri hodnotení súťaže ministerka práce Iveta Radičová.
Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR), ktorý posudzoval prihlásené firmy, za najlepšiu spoločnosť v kategórii Rodinná politika označil Orange, a. s. Na druhom mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnili GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o.,
a Stredoslovenská energetika, a. s. Tretia skončila a. s. I.D.C. Holding. Inštitút bodoval odpovede z dotazníka, ktoré sa týkali evidencie pracovného času a jeho flexibility, personálneho rozvoja zamestnancov, pomoci pri starostlivosti o deti a členov rodiny, finančných príspevkov rodinám zamestnancov či podpory voľnočasových a rekreačných aktivít.
V kategórii Rovnosť príležitostí žien a mužov za spoločnosťou Tatrakon nasledoval Nitriansky samosprávny kraj a IBM International Service Centre, s. r. o. Tu IVPR hodnotil napríklad celkovú štruktúru zamestnancov, vekovú štruktúru, odmeňovanie, prijímanie do
zamestnania a štruktúru zamestnancov vo vedúcich funkciách.

Akciová spoločnosť Dell získala prvenstvo v kategórii Najoriginálnejšie opatrenie, keď inštitút ocenil najmä združenie žien zamerané na zdieľanie informácií, nadväzovanie kontaktov a spolupráce medzi ženami zamestnanými v spoločnosti. Na 2. mieste sa umiestnila firma Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o., ktorá má špeciálne programy na podporu žien a zviditeľnenie ich práce i prínosu. Ako tretiu inštitút ohodnotil poisťovňu Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., ktorá deklaruje rovnaké zaobchádzanie pri uchádzaní sa o prácu či už mužmi alebo ženami.

Dátum vydania: 29.05.2006

Zdroj: TASR