Poistenie majetku a povodňové mapy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie majetku a povodňové mapy

Allianz – Slovenská poisťovňa počas svojho pôsobenia získala bohaté skúsenosti pri riešení škôd spôsobených povodňovou situáciou na Slovensku. V priebehu roka 2004 zaevidovala 8 498 nahlásených škodových udalostí. Celková spôsobená škoda predstavovala sumu takmer 94 miliónov Sk. V roku 2005 zaznamenala mierny nárast na 10 839 nahlásených škodových udalostí. Celkový rozsah škôd v roku 2005 predstavoval sumu takmer 56 miliónov Sk. Počas tohto ročných jarných záplav bolo nahlásených približne 300 škodových udalostí. Allianz – SP očakáva, že v najbližších dňoch sa počet nahlásených škôd ešte bude výrazne zvyšovať.

Medzi najrizikovejšie obdobia vzniku škodovosti patria jarné a letné mesiace. „Z našich štatistík nám vyplýva, že od februára až do apríla prichádza prvá záplavová vlna. Avšak, väčšinou z pohľadu rozsahu poškodenia bývajú dramatickejšie letné mesiace, a to júl a august,“ hovorí Milan Rajec, vedúci oddelenia likvidácie majetkových poistných udalostí z Allianz – SP.
Najčastejšie klienti nahlasujú poškodenia podzemných priestorov rodinných domov, múrov a zásob uložených v týchto priestoroch. Pri rozsiahlejších škodách dochádza niekedy aj k poškodeniu celej statiky domu. Medzi pravidelné poškodenia patrí aj vybavenie domácnosti, ako napríklad škody na kotloch domov, elektrických spotrebičoch, kobercoch, parketách, podlahách a pod.

Povodňové mapy

Povodňové mapy, ktoré sa pripravujú v spolupráci s viacerými poisťovňami ukážu, v ktorých oblastiach hrozia najčastejšie záplavy. Mapa bude zostavená na základe zdokumentovania terénu oblasti, výskytu zrážok, prietoku vodných tokov a vybudovaných povodňových zábran.

„Predpokladáme, že povodňové mapy začneme využívať koncom tohto roka. Najskôr budú využívané pre poistenie priemyselných objektov a neskôr aj pre objekty fyzických osôb „konštatuje Katarína Janáková, vedúca Oddelenia privátneho a cestovného poistenia z Allianz – SP a dopĺňa: „V zásade sú dve možné využitia. Jedno využitie je pre stanovenie individuálnej sadzby pre poisťovaný objekt, druhé využitie je pre zaisťovanie, kedy sa namodeluje, aké maximálne škody pri určitej udalosti môžu vzniknúť na celom Slovensku.“

Vďaka tomu Allianz – SP bude môcť presne špecifikovať, v akej rizikovej oblasti sa poistný objekt nachádza. Celý systém bude založený na stanovení individuálnej sadzby a určite bude spravodlivejší ku všetkým klientom.

Dátum vydania: 31.03.2006

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook