Ako nahlásiť škody po povodniach | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ako nahlásiť škody po povodniach

Pre rýchlu likvidáciu poistných udalostí Allianz – Slovenská poisťovňa vytvorila tzv. SERVIS CENTRÁ, ktoré slúžia na poskytovanie komplexných služieb zákazníkom. Od získavania všeobecných informácií cez hlásenie škodových udalostí, sprostredkovanie obhliadok až po informovanie o postupe pri likvidácii konkrétnych poistných udalostiach. Takéto SERVIS CENTRUM je klientom k dispozícii na každej pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne. Informácie môžete tiež získať na bezplatnom čísle 0800 12 22 22.

Poisťovne môžu pri likvidácii poistných udalostí postupovať len na základe zdokumentovanej príčiny a rozsahu poškodenia. To neznamená, že poškodení nemajú začať s prácami na ich odstraňovaní. Podstatné je zachovať poškodené veci k dispozícii a zároveň vedieť preukázať rozsah poškodenia. Toto však v prípade poistných udalostí zapríčinených povodňami nebýva problémom, nakoľko sú stopy dobre viditeľné aj viac dní po vzniku poistnej udalosti.

Práve v takýchto situáciách však potrebujeme omnoho väčšiu súčinnosť klientov. V prvom rade je dôležité, aby klient nahlásil svoju škodovú udalosť vo svojej poisťovni. (Pri veľkých povodniach spolupracujeme so starostami obcí a tlačivá na hlásenie poistnej udalosti sú väčšinou k dispozícii priamo na obecných úradoch.) Pri preberaní hlásenia poistných udalostí našich klientov ich naši pracovníci informujú o ďalšom postupe, vrátane vykonania obhliadky poškodených vecí. Nakoľko pri preberaní hlásení a následných obhliadkach týchto škôd postupujeme v úzkej súčinnosti s miestnymi úradmi, vieme zabezpečiť plynulé vybavovanie obhliadok ako i informovanosť klientov z postihnutých oblastí.

Samozrejme, poškodený má právo ako i povinnosť predchádzať zvyšovaniu rozsahu poškodenia. Napriek tomu je obhliadka nášho pracovníka veľmi dôležitá na kompletné zdokumentovanie príčiny a rozsahu poškodenia. V žiadnom prípade klientom neodporúčame vyhadzovať poškodené veci pred obhliadkou zo strany poisťovne. Ak nám však klient dokáže poskytnúť dodatočné informácie o rozsahu poškodenia (napríklad výšku hladiny vody v domových priestoroch), vo forme fotodokumentácie, prispeje tým k urýchleniu vybavovania svojej poistnej udalosti.

Poisťovne môžu pri likvidácii poistných udalostí postupovať len na základe zdokumentovanej príčiny a rozsahu poškodenia. To neznamená, že poškodení nemajú začať s prácami na ich odstraňovaní. Podstatné je zachovať poškodené veci k dispozícii a zároveň vedieť preukázať rozsah poškodenia. Toto však v prípade poistných udalostí zapríčinených povodňami nebýva problémom, nakoľko sú stopy dobre viditeľné aj viac dní po vzniku poistnej udalosti. Najdôležitejším krokom je však práve rýchle hlásenie škodovej udalosti a prípadná konzultácia postupu pri odstraňovaní poškodenia.

V oblastiach, kde sa povodne vyskytujú pravidelne, nejde o náhodnú udalosť, preto nie je možné zachovať princíp poistenia a toto riziko poistiť. Všetky poistné zmluvy sa však posudzujú individuálne. Keďže povodne sa na Slovensku v posledných rokoch vyskytujú čoraz častejšie, odporúčame nečakať na to, kým poškodia náš majetok, ale poistiť si nehnuteľnosť i domácnosť vopred. V takomto prípade je možné poistiť aj riziko povodní.

Poistené riziká sú uvedené v poistnej zmluve, pri starších typoch poistenia bola povodeň automaticky zahrnutá v živelných rizikách; pri novších typoch poistenia záleží od modulu, ktorý si klient vybral.

Dátum vydania: 29.03.2006

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook