Allianz - Slovenská poisťovňa v roku 2005 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Milión nových zmlúv

Za rok 2005 dosiahla Allianz - Slovenská poisťovňa predpísané poistné v hrubej výške 18,85 mld. Sk. Podiel neživotného poistenia predstavoval približne 69,5 percenta (13,10 mld. Sk) a životné poistenie 30,5 percenta (5,75 mld. Sk). Hospodársky výsledok Allianz - SP za rok 2005 dosiahol po zdanení výšku 1,171 mld. Sk. Allianz – SP je stále jednotkou na poistnom trhu. Po zlúčení svojej dcérskej Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s., s Prvou dôchodkovou sporiteľňou, d. s. s., a. s., sa od marca stala už aj lídrom trhu dôchodkového sporenia.

„Allianz – Slovenská poisťovňa tradične dosahuje veľmi dobré výsledky. Aj napriek tomu sa snažíme klientom prinášať stále nové produkty a neustále skvalitňovať služby,“ hovorí Torsten Leue, predseda predstavenstva a prezident Allianz – SP.

Za rok 2005 Allianz - Slovenská poisťovňa uzatvorila 557,5 tisíc nových poistení osôb s novou (náborovou) produkciou 1,802 mld. Sk ročne. Poistenie vozidiel zaznamenalo prírastok 267,3 tis. nových poistení s ročným poistným vo výške 2,654 mld. Sk. V oblasti privátneho majetku zaznamenala Allianz - SP prírastok 118,5 tis. nových poistení s ročným poistným 158,4 mil. Sk. V poistení priemyslu a podnikateľov Allianz - SP uzatvorila 15,2 tis. nových poistných zmlúv s ročným poistným vo výške 1,078 mld. Sk.

Allianz – Slovenská poisťovňa ku koncu minulého roka spravovala vyše 6 miliónov poistných zmlúv. Za dvanásť mesiacov vybavila celkom 565,2 tis. poistných udalostí a náklady na poistné plnenia dosiahli výšku 10,1 mld. Sk.
Celková výška technických rezerv poisťovne k 31. 12. 2005 bola 37,632 mld. Sk. Celková výška aktív poisťovne dosiahla 53,9 mld. Sk.

Zo širokého portfólia produktov, ktoré poskytovala v uplynulom polroku Allianz - SP svojim klientom, patrili medzi najatraktívnejšie kapitálové a investičné životné poistenie, v neživotnom poistení privátne poistenie budov a domácností a poistenie motorových vozidiel (havarijné i povinné zmluvné poistenie).

K 31. 12. 2005 pracovalo v Allianz – Slovenskej poisťovni 2 488 zamestnancov.

Dátum vydania: 23.03.2006

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook