Allianz je od marca jednotkou aj v dôchodkovom sporení | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz je od marca jednotkou aj v dôchodkovom sporení

Dňa 1. marca 2006 došlo k zlúčeniu Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s., a Prvej dôchodkovej sporiteľne, d. s. s., a. s. Prvá dôchodková sporiteľňa, d. s. s., a. s, zanikla k uvedenému dátumu bez likvidácie, pričom všetky práva a povinnosti vyplývajúce z jej obchodných vzťahov prevzala Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., ktorá sa tak stala jednotkou v dôchodkovom sporení na slovenskom trhu.

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., ako súčasť renomovaného medzinárodného koncernu s viac než storočnou tradíciou v poskytovaní služieb v oblasti financií a poistenia, využíva medzinárodné skúsenosti v oblasti investovania a inovatívnej starostlivosti o zákazníka.

Prvá dôchodková sporiteľňa, d. s. s., a. s., vznikla 24. júna 2005. Jej stopercentným akcionárom so základným imaním 300 miliónov Sk sa stala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., jednotka na slovenskom trhu stavebného sporenia. Klientom zanikajúcej Prvej dôchodkovej sporiteľne, d. s. s., a. s., prináša zlúčenie viacero benefitov, vyplývajúcich z postavenia Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s., ako lídra na trhu v oblasti starobného dôchodkového sporenia. Veľkosť znamená stabilitu a spoľahlivosť, teda atribúty nevyhnutné pre poskytovateľa takého dlhodobého produktu, akým starobné dôchodkové sporenie bezpochyby je. Veľkosť znamená aj efektívnosť a vyšší stupeň bezpečnosti pri správe dôchodkových úspor.

Zo zlúčenia nevyplývajú klientom Prvej dôchodkovej sporiteľne, d. s. s., a. s., žiadne povinnosti. So zlúčením nie sú spojené žiadne negatívne administratívne ani finančné dopady. Naopak, klienti Prvej dôchodkovej sporiteľne, d. s. s., a. s., získajú nižšie poplatky za správu fondu. So svojimi poradcami a sprostredkovateľmi starobného dôchodkového sporenia sa majú možnosť aj naďalej kontaktovať v kanceláriách obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., kde im skúsení profesionáli poskytnú všetky aktuálne informácie, ale napríklad aj údaje o stave osobného dôchodkového účtu.
Po tejto úspešnej transakcii plánuje Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Allianz – Slovenská DSS, a. s. a Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., tri jednotky na slovenskom finančnom trhu, pokračovať v ďalšej spolupráci.

Ako prebiehal proces zlučovania
- Allianz – Slovenská poisťovňa podpísala 2. decembra 2005 s Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s., zmluvu o kúpe a predaji akcií Prvej dôchodkovej sporiteľne, d. s. s., a. s.
- Prevod akcií sa uskutočnil 9. januára 2006.
- K zlúčeniu oboch spoločností došlo k 1. marcu 2006, pričom všetky práva a povinnosti z obchodných vzťahov prevzala Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
- Prvá dôchodková sporiteľňa, d. s. s., a. s., zanikla bez likvidácie a bola vymazaná z Obchodného registra k 1. marcu 2006
- Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., bude v priebehu mesiaca marec 2006 listom informovať sporiteľov zanikajúcej Prvej dôchodkovej sporiteľne, d. s. s., a. s., o prechode správy fondov.

Medzinárodné skúsenosti a finančná sila značky Allianz
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., ťaží zo skúseností materského koncernu Allianz, ktorému v segmente dôchodkových produktov patrí na trhoch strednej a východnej Európy vedúce postavenie. V tomto regióne majú dôchodkové spoločnosti Allianz (napríklad v Maďarsku, Poľsku, Českej republike, Bulharsku a Chorvátsku) celkovo viac než 2,3 milióna klientov a celková hodnota dôchodkových aktív dosahuje takmer 100 miliárd Sk. V celosvetovom meradle spravuje koncern Allianz aktíva v celkovej hodnote vyše 45 biliónov Sk.

Dátum vydania: 02.03.2006

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook