Allianz - SP poisťuje aj riziko nákazy vtáčou chrípkou | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - SP poisťuje aj riziko nákazy vtáčou chrípkou

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., je najväčším poskytovateľom poistenia pre poľnohospodárov na Slovensku. Jej trhový podiel v tomto segmente poistenia dosahuje približne 70 percent. Poľnohospodárskym podnikateľom, ktorí majú poistený chov hydiny, kryje aj riziko nákazy vtáčou chrípkou. Okrem tohto aktuálneho rizika sú v poistení chovu hydiny kryté aj riziká nákazy hydiny salmonelózou, tuberkulózou, infekčnou bronchitídou, infekčnou hepatitídou a podobne. V rámci poistenia hospodárskych zvierať je možné z hydiny poistiť sliepky, morky, kačice a husi. Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka pre postenie nákazy hydiny individuálne podmienky.
Poľnohospodárske subjekty, ktoré si chcú overiť krytie rizika vtáčej chrípky, môžu kontaktovať Allianz - Slovenskú poisťovňu prostredníctvom bezplatnej infolinky 0800 122 222.

Dátum vydania: 22.02.2006

Zdroj: finance.sk