Podozrivé poistné udalosti sa končia trestným oznámením | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenskej poisťovni sa úspešne darí odhaľovať a bojovať proti poisťovacím podvodom

Na základe skúseností Allianz -Slovenskej poisťovne a policajných štatistík je pravdepodobné, že 30 až 50 percent z oznámených poistných udalostí sú poisťovacie podvody. Poisťovňa vďaka svojej širokej sieti špecialistov preskúmala od apríla 2004 do konca uplynulého roka 1679 podozrivých poistných udalostí s predpokladaným poistným plnením 109 miliónov korún, z ktorých vyplynulo 298 trestných oznámení. Naďalej sa jej tak úspešne darí odhaľovať a bojovať proti poisťovacím podvodom. V 12 prípadoch bolo trestné stíhanie podmienečne zastavené a páchatelia boli zaviazaní povinnosťou uhradiť spôsobenú škodu. Výsledkom boja proti poisťovacím podvodom je klesajúci trend vo výskyte poistných udalostí, ktoré nesú znaky poisťovacieho podvodu.
Allianz - SP zaznamenala v jednom z regiónov pokles výskytu poisťovacích podvodov, pri ktorých boli využité tzv. nastrojené škody a tie, pri ktorých sa páchatelia pokúsili vylákať poistné plnenie s použitím falošných faktúr. Zároveň sa v inom regióne vyskytli poisťovacie podvody s poškodením čelných skiel v segmente povinného zmluvného poistenia. Po zavedení potrebných opatrení takisto klesol počet takýchto poistných udalostí o približne dve tretiny.
"Na okresnú prokuratúru v Považskej Bystrici sme doteraz podali len dve trestné oznámenia. Ťažko sa poisťovacie podvody u nás rozlišujú podľa regionálnej úrovne, pretože osoby s úmyslom podvádzať migrujú, pracujú v rôznych firmách so sídlom v inom meste, sedia v rôznych vozidlách a podobne," upresnila informácie pre náš týždenník vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Jaroslava Zemanová.
Význam boja proti poisťovacím podvodom nie je len v komerčnej stránke, v nevyplatení neoprávneného poistného plnenia. Poisťovňa sa predovšetkým snaží ochraňovať záujmy poctivých klientov, ktorí majú právo platiť poistné v sumách nezvýšených o neoprávnené poistné plnenia poskytnuté na základe poisťovacích podvodov. Najväčšie problémy s páchaním poisťovacích podvodov sú v havarijnom poistení motorových vozidiel, v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.

Dátum vydania: 21.02.2006

Zdroj: Považský obzor