ASP je úspešná v boji proti podvodom | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa je úspešná v boji proti podvodom

Allianz – Slovenská poisťovňa vďaka svojej širokej sieti špecialistov preskúmala od apríla 2004 do konca uplynulého roka 1679 podozrivých poistných udalostí s predpokladaným poistným plnením 109 miliónov korún, z ktorých vyplynulo 298 trestných oznámení. Naďalej sa jej tak úspešne darí odhaľovať a bojovať proti poisťovacím podvodom. V 12 prípadoch bolo trestné stíhanie podmienečne zastavené a páchatelia boli zaviazaní povinnosťou uhradiť spôsobenú škodu. Výsledkom boja proti poisťovacím podvodom je klesajúci trend vo výskyte poistných udalostí, ktoré nesú znaky poisťovacieho podvodu.

Na základe skúseností Allianz – Slovenskej poisťovne a policajných štatistík je pravdepodobné, že 30 až 50 percent z oznámených poistných udalostí sú poisťovacie podvody. Význam boja proti poisťovacím podvodom nie je len v komerčnej stránke, to znamená v nevyplatení neoprávneného poistného plnenia. Poisťovňa sa predovšetkým snaží ochraňovať záujmy poctivých klientov, ktorí majú právo platiť poistné v sumách nezvýšených o neoprávnené poistné plnenia poskytnuté na základe poisťovacích podvodov. Najväčšie problémy s páchaním poisťovacích podvodov zaznamenáva ASP v havarijnom poistení motorových vozidiel, v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a tiež v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.

Cieľom projektu boja proti poisťovacím podvodom je čo najefektívnejšie odhaľovať a eliminovať poisťovacie podvody. Týmto sa zamedzí neprimeraným finančným stratám a v konečnom dôsledku aj neúmernému navyšovaniu poistného. Systém boja proti poisťovacím podvodom Allianz – SP pozostáva zo včasného a presného odhaľovania podozrivých poistných udalostí, rýchleho a dôsledného prešetrovania podozrivých poistných udalostí, z efektívneho vyvodenia dôsledkov voči páchateľom podvodov a najmä z neustáleho a pružného zavádzania systémových opatrení, teda preventívnej činnosti. Allianz – SP v rámci projektu zmenila niektoré interné normy a pracovné postupy v procese likvidácie poistných udalostí aj v procese kontrolnej činnosti. Snažila sa tak čo najviac zúžiť priestor pre páchanie poisťovacích podvodov. 

Allianz – SP nedávno zaznamenala v jednom z regiónov pokles výskytu poisťovacích podvodov, pri ktorých boli využité tzv. nastrojené škody a tie, pri ktorých sa páchatelia pokúsili vylákať poistné plnenie s použitím falošných faktúr. Po vykonaní vhodne zvolených opatrení vzápätí zaznamenala pokles tohto druhu poisťovacích podvodov. Zároveň sa v inom regióne vyskytli poisťovacie podvody s poškodením čelných skiel v segmente povinného zmluvného poistenia. Po zavedení potrebných opatrení takisto klesol počet takýchto poistných udalostí o približne dve tretiny.

Dátum vydania: 16.02.2006

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook