Nové cestovné poistenie z ASP kryje aj terorizmus | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nové cestovné poistenie z Allianz - Slovenskej poisťovne kryje aj terorizmus

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka pre cesty do zahraničia cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov a kryje tiež škody, ktoré vznikli dôsledkom teroristického činu. Nové cestovné poistenie v tejto podobe a rozsahom poistného krytia ponúka Allianz – SP ako jediná na slovenskom trhu. Ďalšie zložky poistenia kryjú všetky bežné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť počas pobytu v zahraničí. Každým rokom sa tiež zvyšuje počet klientov, ktorí si zjednodušujú prípravu na cestu a prezieravo si uzatvárajú celoročné cestovné poistenie. Dnes tvorí približne 30 percent z celkového prijatého poistného v cestovnom poistení.

ajvýznamnejšou zmenou v cestovnom poistení je krytie liečebných nákladov vzniknutých teroristickým činom. Allianz – Slovenská poisťovňa tak zareagovala na také udalosti, ako napríklad teroristický výbuch v londýnskom metre či španielskom Madride, miestach, kde bežne cestujú aj jej klienti. Škody kryje až do výšky 1 a pol milióna slovenských korún. Výnimku v krytí rizika terorizmu tvoria štáty, ktoré sú oficiálne vyhlásené za rizikové. Ďalšou novinkou v cestovnom poistení je krytie nákladov spojených s obstarávaním alebo opravou dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok, ktoré boli poškodené alebo zničené pri úraze poisteného, pri dopravnej nehode alebo závažnou živelnou udalosťou. Allianz – Slovenská poisťovňa v tomto roku tiež rozšírila krytie batožiny aj o športové náradie, ako napríklad lyže, snowboardy a pod. V prípade záujmu si klienti môžu dojednať aj pripoistenie batožiny na zvýšené limity krytia.

Ďalšou výhodou nového produktu je, že klienti si môžu uzatvoriť cestovné poistenie aj keď sa nachádzajú mimo územia Slovenskej republiky. V praxi to znamená, že poistenie je dojednané v zastúpení, čiže druhou osobou. Výhodou cestovného poistenia z Allianz – Slovenskej poisťovne je tiež možnosť uzatvorenia poistenia s okamžitou platnosťou. Využívajú ho najmä klienti, ktorí sa rozhodli cestovať na poslednú chvíľu. Poistenie je platné okamžite od uzatvorenia a uhradenia poistnej sumy, preto klient v takýchto prípadoch musí prísť osobne do ktorejkoľvek pobočky a preukázať sa dokladom totožnosti.

Začali sme tiež poisťovať klientov, ktorí pracujú v zahraničí na pracovné povolenie, čím reagujeme na čoraz vyššiu mobilitu pracovnej sily, najmä v rámci Európy, ale aj časté pracovné pobyty v zámorí, najmä v USA.

Koľko stojí ošetrenie v zahraničí?

Podľa doterajších skúseností poisťovne sa výška vyplatených náhrad z cestovného poistenia pohybuje od niekoľko tisíc po niekoľko miliónov korún. Komplexné cestovné poistenie pritom vyjde dospelú osobu len približne 40 Sk na deň, dieťa ešte menej. Najvyššia poistná udalosť hradená z cestovného poistenia dosiahla výšku 11 miliónov korún, pričom klient zaplatil za celoročné cestovné poistenie (svet) len 6 800 Sk.

Najčastejšími poistnými udalosťami, s ktorými sa stretáva poisťovňa počas letnej sezóny, sú žalúdočné a tráviace problémy (náklady cca 5 tisíc Sk), chrípka a zápal priedušiek s vysokými horúčkami (náklady cca 5 tisíc Sk), alergická reakcia na slnko (náklady od 2 do 5 tisíc Sk) a akútne zubné ošetrenie (náklady od 5 do 10 tisíc Sk). Počas zimnej sezóny prevažujú zlomeniny členka, ruky, vykĺbené ramená, či vyvrtnuté kolená. Náklady za ošetrenie úrazov sa pohybujú v rozmedzí od 1000 do 5000 euro, v závislosti od závažnosti poranenia. Zlomenina ruky v lakti v Rakúsku vyjde na 4500 euro, úraz pri lyžovaní v Taliansku s nevyhnutnou operáciou brušnej dutiny vyšiel na 4353 eur, zlomenina nohy v Rakúsku s následnou operáciou na 3 100 euro.

Asistenčné služby

Klienti tiež oceňujú pri cestovnom poistení výraznú pomoc 24-hodinovej asistenčnej služby Elvia, s ktorou komunikujú v slovenskom jazyku a ktorá zabezpečuje nielen komunikáciu s lekármi, ale preplatí aj všetky náklady, či zabezpečí najvhodnejšie zdravotnícke zariadenie a prevoz na Slovensko.

Po minuloročnom vstupe do Európskej únie majú všetci občania Slovenska, ktorí majú zdravotné poistenie, nárok na zdravotnú starostlivosť ak dôjde k ohrozeniu života alebo zdravia a nie je možné liečbu odložiť do návratu na Slovensko. Ani touto zmenou neklesol význam komerčného cestovného poistenia. Po uplynulej letnej i zimnej sezóne môžeme jednoznačne konštatovať, že táto zmena nemala negatívny vplyv na predaj cestovného poistenia Allianz – Slovenskej poisťovne.

Dátum vydania: 09.02.2006

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook