ASP zasiela potvrdenia na daňové úľavy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa zasiela potvrdenia na daňové úľavy

Allianz – Slovenská poisťovňa začala so zasielaním potvrdení k uplatneniu si daňových úľav. Potvrdenie o výške zaplateného poistného za životné poistenie v roku 2005 bude zaslané všetkým klientom, ktorých poistné zmluvy životného poistenia spĺňajú podmienky zákona. Zasielanie potvrdení bude ukončené 31. januára. Pokiaľ klient nedostane potvrdenie najneskôr začiatkom februára, môže kontaktovať bezplatnú infolinku 0800 122 222, kde ho budú informovať, na ktorej najbližšej pobočke si ho môže vyzdvihnúť.

Ako má postupovať živnostník, ktorý si podáva daňové priznanie?
Ak má živnostník životné poistenie, ktoré spĺňa zákonom stanovené podmienky, môže si o hodnotu zaplateného poistného v roku 2005 znížiť svoj daňový základ, maximálne však o 12 000 Sk. Živnostník to uvedie vo svojom daňovom priznaní, ku ktorému priloží potvrdenie o zaplatení poistného, ktoré dostane od Allianz - Slovenskej poisťovne.

Ako má postupovať bežný zamestnanec, ktorý si nepodáva daňové priznanie?
Ak zamestnancovi podáva daňové priznanie jeho zamestnávateľ, zamestnanec len poskytne mzdovej učtárni potvrdenie o zaplatení poistného za životné poistenie za rok 2005, ktoré dostane poštou od poisťovne.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NOVELY ZÁKONA O DANI Z PRÍMOV

Kto?
- Možnosť odpočtu dane sa vzťahuje na poistníka.
- Poistená osoba a poistník musí byť tá istá osoba. Podľa zákona je cieľom účelového sporenia zabezpečenie príjmu plynúceho daňovníkovi.
- Uplatniť odpočet dane si môže aj podnikajúca fyzická osoba.

Koľko? 
- Daňový základ je možné znížiť o celé poistné za životné poistenie zaplatené v danom roku, vrátane poistného za pripoistenia. 
- Najvyššia daňová úľava je 12 tisíc korún ročne. 
- Daňová úspora je 19 percent z ročného poistného.

Odkedy? 
- Od začiatku roku 2005 je v platnosti zákon, ktorý umožňuje znížiť daňový základ o poistné za životné poistenie. 
- Prvý raz bude možné znížiť si daňový základ pri ročnom zúčtovaní dane za zdaňovacie obdobie roku 2005.

Za akých podmienok? 
- Zákon vyžaduje, aby poistná doba bola najmenej desať rokov a zároveň koniec poistenia bol najskôr v roku, v ktorom poistený dovŕši 55 rokov.

Aké zmluvy? 
- Kapitálové životné poistenie a investičné životné poistenie. 
- Úľavy platia aj na staršie zmluvy. 
- Úľavy sa vzťahujú na bežne platené zmluvy a rovnako aj na jednorazovo zaplatené poistné zmluvy.

Dátum vydania: 27.01.2006

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook